Vítejte na neoficiálním webu GreyLinkDC++ věnovaném NMDC klientovi nové generace pro P2P síť Direct Connect Dnešní datum: Aktuální čas: Svátek má: • Podpořte GreyLinkDC++ libovolnou částkou se systémem PaySec. • Copyright © 2007 - 2012 GreyLinkDC++ • All rights reserved.

Archív pro rubriku Říjen, 2012

Jak opět nalézt důvěru v demokracii?


Rok 2012 se stal pro české Piráty (ale nejen pro ně, porážku ACTA nadšeně slavili lidé po celém světě, protože to bylo jedno ze vzácných vítězství občanské společnosti nad zájmy nadnárodních společností) rokem velmi úspěšným. Přesto by nebylo dobré ustrnout v nečinnosti a poplácávat se po ramenou na základě těch několika úspěchů, které Piráti v tomto roce zaznamenali. Je na čase, aby Piráti ukázali, že důvěra v ně vložená nebude promarněna. Před Piráty stojí nelehký úkol – obnovit občanskou důvěru v politiku a v demokratický systém vůbec.

30. 10. 2012
Dodržování programových zásad a slibů daných voličům by měly být v
demokratické společnosti standardem, i tak jsme ale od Sametové revoluce
svědky (častokrát v přímém přenosu z veřejnoprávní televize, která
stejně jako před rokem 89 dnes funguje jen jako hlásná trouba současného
režimu) toho, že to, co čestně a rozumně uvažující člověk považuje za
morální standard, je v politice přinejlepším volitelným doplňkem. A
protože celá společnost cítí obavy a vztek, mnoho lidí přestává
demokracii důvěřovat a uchyluje se k izolaci a názorové i hodnotové
rezignovanosti, která pomine pouze v občasných záchvatech rozčilenosti a
nadávání na současný politický systém nebo na konkrétní osoby, u
kterých se občan domnívá, že jsou zodpovědny za jeho osobní neštěstí.
Rozzlobenost ale nepřináší nic hodnotného a po pár odplivnutí si nad
stavem politické a ekonomické situace se lidé vrácí ke svým zaběhnutým
životním stereotypům – vždyť to stejně nemá cenu, že?

Takový
postoj je ovšem naprosto špatný. Politika a politická reprezentace je
mizerná a podává mizerné výsledky – proč ale? Není to náhodou kvůli
tomu, že lidé se o politiku mizerně zajímají? Že jsou povrchní a se vším
rychle hotoví, přesto se drtivá většina z nich nikdy nerozhoupe k tomu
něco, co by ke zlepšení poměrů napomohlo, podniknout? To je právě jeden
ze zásadních rozdílů mezi Piráty a všemi ostatními politickými stranami v
České republice. Piráti chtějí občana vtáhnout do politického života,
chtějí, aby se zajímal o své okolí, republiková témata i celoevropské a
celosvětové události. Nepožadují od lidí slepou důvěru a poskytnutí
hlasu, Piráti se snaží své příznivce – ale i odpůrce – zapojit, propojit
a inspirovat. Piráti si nepřejí, aby občané byli poslušnými konzumenty,
Piráti chtějí občany transformovat v pochybující participanty. A s tím
pochopitelně souvisí i nejsilnější téma Pirátů – boj o nezávislost
kyberprostoru.

Odpůrci a zlí jazykové sice stále tvrdí, že Piráti
jsou nedospělou stranou jediného tématu, Piráti jsou stále označováni
za “zloděje”, “buřiče” a (dle ministra financí Kalouska) “kokoty”. Tyto
snahy o diskreditaci pramení jednak z nepochopení či naprosté neznalosti
programových tezí a organizační struktury Pirátů, jednak z čiré zloby
určitých skupin, které jen těžce a hořce snášejí existenci a fungování
svobodného toku informací po Internetu. Vždyť přeci ten, kdo kontroluje
informace, má moc. A v tom je právě ten vtip, z toho důvodu je téma
Internet pro Piráty tak podstatné – Piráti chtějí, aby díky informacím,
které jsou prostřednictvím Internetu nejsnadněji šiřitelné, měli
obyčejní lidé moc se správně rozhodnout. Demokracie může fungovat pouze v
tom případě, že data, která voliče mohou zajímat, jsou vždy přístupná a
transparentně evidovaná. Digitální věk se tak může stát buď obdobím
renesance politické kultury a občanské angažovanosti (a to nejen u nás v
České republice), anebo další z epoch kontroly a fízlování.

Je
pochopitelné, že mocenský aparát (lhostejno jestli v Sýrii, Malajsii,
Španělsku, Spojených státech nebo u nás) chce mít internetový obsah pod
kontrolou. Internet nám totiž umožňuje rychlou komunikaci a organizaci,
řada občanských iniciativ, fondů či jiných projektů určených k hlubšímu
zainteresování občana do společenských problematik může díky Internetu
snadněji provozovat svou činnost a sdílet s veřejností své výsledky.
Podstatnou úlohu Internetu pro aktivisty a dnešní underground netřeba
rozsáhle popisovat. Piráti chtějí tento model, tuto podobu Internetu
zachovat, jsou přesvědčeni, že právě tato možnost se projevit, spojit se
s obdobně smýšlejícími lidmi a společně se postavit ať už proti
konkrétnímu návrhu zákona, korupčnímu jednání či čemukoliv jinému, co
občan může považovat za narušení jeho osobních svobod, dodá lidem zájem
se na politickém dění podílet.

Velká spousta občanů České
republiky dnes už prohlédla přetvářku stálic české politiky, vesměs už
víme, že Miroslav Kalousek je bezskrupulózní ničema, Bohuslav Sobotka
beznadějný populista a Petr Nečas dělá skutečně čest svému jménu. Je
ovšem potřeba o těchto věcech nejen vědět a mluvit, je nutné si je
pamatovat a politikům dát najevo svou nevoli. Pokud volič nevěří straně,
která na základě nedokonalého pravo-levého dělení počítá s tím, že bude
zvolena díky myšlenkovým pochodům, které lidem vetřela do hlav
vytrvalou mediální masáží z mnoha stran, a přesto podle tohoto klíče
volí, můžeme se v příštích (možná předčasných) volbách dočkat opravdu
nemilého výsledku. Snadno se totiž může stát, že do poslaneckých lavic
zasednou jen poslanci za TOP09, ODS, ČSSD a KSČM. A něco takového
představuje vážné (a naneštěstí i nebezpečně reálné) riziko pro
demokratickou soutěž v naší zemi.

Přes to všechno je potřeba si
zachovat naději, optimismus a konstruktivní přístup v rámci
demokratických procesů. V okamžiku, kdy se defétisticky vzdáme (ne my
jako Piráti, nýbrž my jako Češi) příležitostí participovat se na moci
formou cíleného občanského nátlaku, akceptujeme tak bezděky jakýkoliv
diktát, ať už vnitrostátní či celoevropský, který je nám (zpravidla
velmi tajnosnubně a bez šancí se k němu vyjádřit, viz dohoda ACTA nebo
projekt INDECT, z dob dávnějších třeba proslulý Mnichovský diktát)
podsunut. Nenechme demokracii uhnít a zaniknout, pak by nám totiž
nezbývalo nic jiného, než poslouchat prasata z toho mafiánského a
pseudofeudálního chlívu, která na sebe v tomto státě již dokázala
strhnout vpravdě rozsáhlé pravomoce.

 

Datum: 30. 10. 2012, Autor: Adam Skořepa
Přečteno: 91x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 1 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Je načase zrušit volební klauzuli!

K tomu, aby politické hnutí nebo strana ve volbách získalo zastoupení v zastupitelském sboru, musí překročit pětiprocentní hranici, tzv. volební klauzuli (nesprávně kvórum). Tato klauzule chrání zavedené strany a brání malým stranám bez vlivných sponzorů, prostoru v médiích a kmotrů v pozadí, které nemají desítky milionů na kampaně, aby jim mohly konkurovat. A to i v době, kdy je již nespokojenost s parlamentními stranami tak velká, že voliči jsou ochotni riskovat, že jejich hlas nebude vyslyšen. V nedávných krajských volbách vítězná strana získala o pouhé procento více, než kolik hlasů propadlo vinou této nespravedlivé podmínky.

30. 10. 2012

V České republice musí podle volebních zákonů strana či hnutí k zisku
mandátu ve volbách překonat hranici 5 %, přestože by jí podle poměrného
systému zpravidla mělo stačit méně – ve volbách do Poslanecké Sněmovny
zhruba 0,5 %, do krajských zastupitelstev přibližně 1,5 (v krajích s 65
zastupiteli) až 2,2 % (při 45 zastupitelích). Každý sám ať si zváží, zda
to v případě voleb do Poslanecké Sněmovny dokonce neodporuje Ústavě, v
jejímž článku 18 se píše „Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným
hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení.“

Bez
ohledu na ústavnost to považuji za nespravedlivé. V nedávných krajských
volbách propadlo 22,41 % platných hlasů (591 tis.), tedy jen o procento
méně, než získala vítězná ČSSD – v Ústeckém kraji propadlo dokonce
28,73 % platných hlasů. Nemluvě o 120 tisících bojkotujících voličů a
63% oprávněných, kteří vůbec volit nešli, protože jsou tak znechuceni,
že v tom nevidí smysl nebo si nedokázali vybrat. Ve sněmovních volbách
2010 takto propadlo 18,83% platných hlasů (985 tis. aktivních voličů). A
co hůř, reprezentaci těchto voličů, stejně jako těch, kdo vhodili
prázdnou obálku nebo volit nešli, si rozdělí strany, proti kterým jsme
volili!

Za první republiky volební klauzule neexistovala, v
Národním shromáždění bylo kolem 15 stran (příčinou této roztříštěnosti
bylo i národnostní složení Československa), přesto demokracie mohla
fungovat. Zastánci většinových volebních systémů je obhajují snazším
sestavováním vlády, což je i jeden z argumentů pro existenci
pětiprocentního prahu. To však zajišťuje silnou pozici zpravidla dvěma
největším stranám, které se střídají u moci a jen v případě relativního
neúspěchu obou stran, např. v důsledku skandálů, jsou nuceny vytvořit
vládu s dalšími malými stranami. Poměrný systém vytváří tlak na
zvyšování politické kultury a vyžaduje vyšší míru konsensuálního
rozhodování, namísto silového, a tak umožňuje reprezentaci různých
názorových proudů. Řešením je například menšinová vláda nejbližších
stran a vytváření ad hoc koalic při schvalování jednotlivých zákonů –
vláda a opozice jsou tak nuceny spolu komunikovat, vyjednávat a hledat
kompromis, který je veřejném zájmu.

Dalším a možná nejčastějším
argumentem pro hranici 5% jsou extremistické strany. Uzavírací klauzule
nebrání ve vstupu do Parlamentu (prý) extremistické KSČM a bude-li
pokračovat současný styl vládnutí, nezabrání ani jejímu vítězství (jako v
těchto volbách v Ústeckém kraji, kde mimochodem obdržela 2,22 % i
stalinistická KSČ) ani, stejně jako v Řecku, vstupu např. neonacistů (7 %
hlasů při 3 % klauzuli – v Ústeckém kraji nyní 4,39 %). Fašismus v
Itálii, nacismus v Německu i stalinismus v Československu se k moci
dostaly demokraticky, díky vítězství ve volbách – a jediné, co může
zabránit opakování této historie je zodpovědné vládnutí demokratických
stran. Klauzule ovšem našim „demokratickým stranám“ usnadňuje ignorovat
palčivé problémy ve společnosti a přehlížet nárust podpory násilných
řešení. Přitom například v Nizozemsku se extrémistů neobávají, přestože k
získání mandátu stačí zhruba 0,65 %.

Překážkou pro malé strany v parlamentních volbách (stejně jako v pražských komunálních) je rozdělení na krajské volební obvody, to však lze řešit několika způsoby, uvádím:
sloučení do jediného obvodu (jako na Slovensku)
dodatečným
přidělením mandátů, například z celostátní kandidátní listiny tak, aby
bylo dosaženo poměrného zastoupení v rámci celé republiky
To ale ať
je věcí obdorné i veřejné debaty. V krajských volbách zase ztěžuje zisk
prvního mandátu fakt, že první dělitel je určen jako odmocnina ze 2
(1,42) namísto 1, osobně však nepovažuji za nutné toto měnit. Ke zvážení
je i zda vůbec zachovat rozdělování mandátů D’Hondtovou metodou nebo se přiklonit k jinému způsobu. (Na pirátském fóru se toto diskutuje zde)

Nejsem
příznivcem snižování počtu zastupitelů (11 lidí zkorumpujete snáze, než
101), ani zrušení Senátu – považuji ho za smysluplný jak jiným způsobem
volby senátorů (může tak a je jen chybou občanů, že se to děje jen
vyjímečně, uspět nezávislý kandidát), tak jako pojistku proti špatným
zákonům předkládaným vládní většinou – naopak jsem pro posílení jeho
pravomocí. Alespoň dokud nebudou uzákoněny zákonodárná iniciativa,
obecné referendum, lidové veto a odvolatelnost politiků. Jsem
přesvědčený, že živit těch pár politiků, které si do parlamentu zvolíme,
nená zas tak velká cena a dvoukomorový systém je pojistkou demokracie.
Nepodaří-li se však zrušit toto nespravedlivé omezení, pak ani já
nevidím důvod, proč by poměrným systémem volené zastupitelské sbory měly
mít více než 20 členů!

TATO KLAUZULE NECHRÁNÍ NÁS A UŽ VŮBEC
NECHRÁNÍ DEMOKRACII. CHRÁNÍ POUZE VELKÉ STRANY. Nečekejme, zda snad
média zahájí požadovanou veřejnou debatu. Začněme s ní my, občané,
přimějme novináře a politiky zabývat se jí! Usnadnění kroužkování nebo
přímá volba prezidenta jsou jen malé ústupky – přesto by k nim
parlamentní strany nesvolily, nemusely-li by. My, občané, musíme najít
shodu. Sdílejte a šiřte informaci, pište k tématu, napište/setkejte se
se svým zastupitelem, uspořádejte demonstraci nebo happenning, konejte
podle vlastního uvážení a chuti. Politikům pak nezbude, než se podřídit.

Tab. 1:
Rozdělení mandátů podle výsledků v posledních krajských volbách D’Hondtovou metodou
a) podle současného zákona
b) v případě zrušení klauzule
c) v případě zrušení klauzule a změny prvního dělitele z 1,42 na 1

Obrázek kliknutím zvětšíte
http://greylink.4fan.cz/wp-content/plugins/rss-poster/cache/34136_tab1klauzule_600.jpg
Tab. 2:
Rozdělení mandátů podle výsledků v posledních sněmovních volbách D’Hondtovou metodou
a) podle současného zákona
b) v případě zrušení krajských volebních obvodů
c) v případě uplatňování klauzule jen při rozdělování mandátů v krajských volebních obvodech
d) v případě zrušení klauzule a zachování krajských volebních obvodů
e) v případě zrušení volební klauzule a poměrného systému v rámci celé republiky.

Obrázek kliknutím zvětšíte

Pár dodatečných informací k tabulce 2: Zisk mandátů v krajských volebních obvodech a) podle současného zákona,
c) Ústecký kraj – SPOZ (1); Vysočina – KDU-ČSL (1); Jihomoravský kraj – KDU-ČSL (2); Zlínský kraj – KDU-ČSL (1) , SPOZ (1);
d)
Praha – SZ (1); Středočeský kraj – SPOZ (1), Suverenita (1); Ústecký
kraj – SPOZ (1); Vysočina – KDU-ČSL (1); Jihomoravský kraj – KDU-ČSL
(2), SPOZ (1); Zlínský kraj – KDU-ČSL (1) , SPOZ (1); Moravskoslezský
kraj – KDU-ČSL (1), SPOZ (1), Suverenita (1)
Zajímavé je například, že (zejména asi vinou vyřazení KDU-ČSL) na Moravě propadlo o několik procent více hlasů, než v Čechách.
Data jsou čerpána z volby.cz. Výpočty můžete zkontrolovat zde (případné chyby prosím hlašte). O D’Hondtově metodě, která se používá k přepočtu mandátů v ČR.

 

Datum: 30. 10. 2012, Autor: Ivo Vlasatý
Přečteno: 153x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 2 čtenářů, celková známka je 2.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

29. 10. 2012, 15:48

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

29. 10. 2012, 15:48

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

600 dnů do evropských voleb v roce 2014: Proč jsou pirátští europoslanci v Bruselu potřeba

V době vydání originálu tohoto článku zbývalo do začátku voleb do Evropského parlamentu 8. června 2014 v 8:00 přesně 600 dnů. Co v tomto volebním období Pirátská strana v Bruselu zatím dokázala a proč je nutné, aby v Bruselu i nadále zůstala? Pojďme si to probrat.

26. 10. 2012

V roce 2009 byl do Evropského parlamentu za švédskou Pirátskou stranu zvolen jeden europoslanec a druhý nastoupil zhruba v polovině volebního období, když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Dovolím si říct, že výsledky práce těchto lidí jsou zatím ohromující a chtěl bych názorně ukázat, jak velký význam mají – a proč je nezbytně nutné, aby na svých místech v dohledné budoucnosti dále fungovali jako obranná linie.

Zkrátka: Bez nich by teď nejspíš v Evropě na Internetu fungoval systém „třikrát a dost“ a ACTA by nejspíš byla celosvětově závazná. Místo toho o několik řádů vzrostla politická podpora reformy kopírovacího monopolu a konečně došlo k drobné ale velmi významné změně v terminologii používané Evropským parlamentem.
Vezměme to podrobně, jedno po druhém:

1. Pirátští europoslanci byli nezbytní pro zastavení ACTA.

Bez pirátských europoslanců by dnes ACTA byla globálně schválená a brzy by vstoupila v platnost, se všemi důsledky.

Dobře si všimněte, že tu neříkám, že by přítomnost pirátských europoslanců byla pro vítězství sama o sobě postačující. To rozhodně nebyla. Ale říkám, že pro vítězství byla nezbytná. Náš první europoslanec, Christian Engström, se v tomto tématu neúnavně vrtal od roku 2009, kdy to všichni ostatní považovali za hotovou věc. Jenže díky neutuchajícímu aktivistickému tlaku z venku spolu s europoslanci uvnitř, kteří mohli v parlamentních kuloárech vysvětlovat, o co v těch protestech vlastně jde, Evropský parlament obrátil a ACTA globálně padla.

Samozřejmě si teď zásluhy za toto vítězství bude veřejně přisvojovat spousta politiků, kteří změnili názor po obřích pouličních protestech v roce 2012. Jenže je opravdu velký politický rozdíl mezi názorem, který projevujete jen když se vás někdo přímo zeptá, a trávením většiny pracovní doby jeho prosazováním. Abych to vyjádřil názorněji:

Je rozdíl mezi
názorem na fotbal a skutečným hraním fotbalu.

(Všichni, kdo hlasovali správně, si samozřejmě zaslouží patřičné uznání, ale tento konkrétní článek je o prokazatelné užitečnosti pirátských europoslanců v Bruselu.)

Navíc to nebylo jen o řečnění a práci uvnitř: v některých případech šlo přímo o hlasování. Návrh zprávy o ACTA pirátské europoslankyně Andersdotterové („odmítnout“) byl beze změn přijat ve Výboru pro průmysl. Návrh zprávy o ACTA europoslankyně Gallové („přijmout“) byl ve Výboru pro právní záležitosti odmítnut nejtěsnější možnou většinou – a pirátský europoslanec Engström byl jedním z členů hlasujících proti.

2. Pirátský europoslanec prosadil zákaz systémů „třikrát a dost“

Úplně prvním vítězstvím v Bruselu byl takzvaný Telekomunikační balíček, který cestou ke schválení prošel několika byrokratickými bitvami. Když pirátský europoslanec Engström nastupoval do úřadu, došlo už na vyjednávání u kulatého stolu mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Evropskou radou – poslední krok, pokud se evropské instituce nemohou dohodnout na podobě nového zákona. Europoslanec Engström byl jedním z členů delegace Parlamentu a společně se svým kolegou europoslancem Lambertsem z frakce Zelených dokázal z jistého vítězství korporací udělat otázku, na které závisela samotná důstojnost Evropského parlamentu.

Různé instituce provozující lobbing ve velkém chtěly možnost odstřihávat lidi od Internetu jen na základě pouhého obvinění z něčeho, co je podle nich prohřeškem, a navíc chtěly možnost provádět to hromadně. Přidáním požadavku na něco tak základního jako je spravedlivý proces před odebráním základního práva (neboť přístup k síti dnes skutečně je základní právo, protože skrze něj vykonáváme svá ostatní základní práva) byly plány kopírovacího průmyslu na hromadnou likvidaci našich občanských svobod pomocí tzv. systémů „třikrát a dost“ okamžitě zastaveny.

Konkrétně bylo v té době rozhodnuto, že telekomunikační balíček musí projít „Hadopi testem“ – tedy že musí postavit mimo zákon francouzský úřad Hadopi včetně právních norem, na jejichž základě funguje. Díky ohromnému úsilí pirátského europoslance Engströma (a za přispění mnoha aktivistů mimo Parlament, kteří tlačili z venku) k tomu nakonec došlo. Systémy „třikrát a dost“ jsou dnes v celé Evropské unii nelegální.

(Francie tento fakt dodnes ignoruje.)

Opět, přítomnost pirátského europoslance v delegaci Evropského parlamentu nebyla pro vítězství ani zdaleka postačující. Ale jeho přítomnost byla pro vítězství nezbytná.

3. Zvýšená podpora pro reformu kopírovacího monopolu.

Od jejich nástupu do úřadu vzrostla politická podpora důkladné reformy kopírovacího monopolu ze dvou pirátský europoslanců na většinové stanovisko jedné z hlavních parlamentních frakcí: celá frakce Zelených přijala stanovisko pro legalizaci veškerého nekomerčního sdílení souborů, zkrácení trvání komerční ochrany na (nejvýše) 20 let, podmínění plné doby komerčního monopolu registrací díla, zákaz vnucování DRM a povolení remixů, koláží a citací. (Tento návrh je shrnut v knize The Case For Copyright Reform.)

Než nastoupili do úřadu pirátští europoslanci, bylo to považováno za naprosto nepředstavitelný a téměř neprosaditelný návrh. Dnes se z toho díky vytrvalému úsilí pirátských europoslanců v Bruselu stal postoj celé parlamentní frakce – jenže politika vyžaduje spoustu času a ještě bude třeba hodně práce, aby podpora překročila hranici 50%.

4. Používají a vštěpují rozum a správnou terminologii

Jejich největší zásluhou je zatím nejspíše ta, která z venku není příliš vidět – vedení politické diskuze pomocí správné terminologie. Kdykoliv je nablízku pirátský europoslanec, terminologie monopolových maximalistů bude bleskově smetena.

Můžete si všimnout, že z Evropského parlamentu už neslýcháme dětinské výrazy jako „krádež duševního vlastnictví“, „pirátství“, ani jiné podobně absurdní pojmy (kromě případů, kdy „pirátství“ skutečně označuje námořní loupežné přepadení dle definice OSN). Také si všimněte, že už tak často jako kdysi neslýcháme ani podobně dětinské spojení „pirátství a padělání“, které záměrně přirovnává mládež sdílející hudbu k životu nebezpečným padělaným lékům. Naši europoslanci tvrdou a vytrvalou prací ostatním vysvětlili, jak nevhodné a zavádějící jsou tyto pojmy, čímž lobbistům kopírovacího průmyslu a monopolovým maximalistům sebrali vítr z plachet. Je to sotva postřehnutelné, ale představuje to základ pro budoucí politickou práci.

Také jste si mohli všimnout, že formulace, které před nástupem Pirátů do Evropského parlamentu byly považovány za politicky naprosto neprůchodné, se začínají objevovat ve výstupech parlamentních výborů. Například toto stanovisko bylo nedávno schváleno ve významném Výboru pro mezinárodní obchod – tom výboru, který na ACTA nenechal nit suchou – většinou 25:4, zvýraznění jsem doplnil já:

[Výbor si] je vědom znepokojivé skutečnosti, že někteří lidé se stále častěji setkávají s pojmem autorská práva a vnímají velmi negativně to, co se za ním skrývá; [Výbor] vyzývá členské státy a Komisi, aby vypracovaly politiku práv duševního vlastnictví, která i nadále umožní všem, kteří si přejí vytvářet a šířit vlastní obsah, aniž by nabyli práv duševního vlastnictví, tak činit;

Tyto formulace jsou k neuvěření. Nejen ten první odstavec, který je k neuvěření až dost; tohle je volání po zrušení hloupých pravidel kopírovacího monopolu o „kultuře povolení“, která tvůrcům brání vytvářet něco většího z menších částí, a okamžitě by nás to zbavilo absurdních žalob proti rodičům, kteří zveřejňují videa tancujících batolat s televizí v pozadí, na které běží Simpsonovi.

Ano, toto stanovisko (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-492.658%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fCS) bylo sepsáno pirátskou europoslankyní Andersdotterovou a dostalo se mu celosvětového uznání díky bystrému zraku Glyna Moodyho.

Všimněte si, že přesně tohle, povolení remixů a koláží, je součástí návrhu na celkovou reformu kopírovacího monopolu – a ukazuje to, že díky neustálému a vytrvalému úsilí podpora v parlamentu narůstá i mimo frakci Zelených, když tohle prošlo vlivným Výborem pro mezinárodní obchod.

Závěry

Stručně řečeno, chtěl jsem vypíchnout, jak pirátští europoslanci v Evropském parlamentu pracují v zájmu vaší svobody. Bez nich by teď v Evropě fungoval systém „třikrát a dost“ a ACTA by nejspíš vstoupila v platnost.

Už teď dělají ohromně důležitou práci a je třeba, aby nejen dál tuhle práci dělali a chránili naše občanské svobody před neúnavnými útoky ze strany korporátních lobbistů, ale i měnili zažité pořádky a prováděli reformy, čímž monopolovým lobbistům ulámou drápy, jeden po druhém.

Do voleb 8. června 2014 už zbývá méně než 600 dní (http://countingdownto.com/countdown-page/show/European%20Elections%7C5393fbe0%7C1).

Autorem článku (http://falkvinge.net/2012/10/16/600-days-to-go-until-european-elections-in-2014-why-the-pirate-meps-are-needed-in-brussels/) je Rick Falkvinge, zakladatel pirátského hnutí.

 

Datum: 26. 10. 2012, Autor: Překlad: next_ghost
Přečteno: 74x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .


Komentáře k článku

26. 10. 2012
unceseeSheeta
cheap nfl jerseys

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Členka ODS Pirátem!

Nejen voliči, ale i samotní členové starých politických stran si
uvědomují, že v politice něco zavání a tak prchají na svěží pirátské
paluby! Proč tomu tak je se nám pokusila objasnit novopečená členka
Pirátské strany.

21. 10. 2012

Lúmenn Vavrouchová je 23ti letá reportérka a blogerka. Narodila se ve Vyškově, většinu života ale působila v Prostějově. Poslední 3 roky žije v Brně. Pracuje jako redaktorka časopisu Spark a vydává oblíbený http://lumenn.blog.cz/ Dne 18.10.2012 byla přijata do České pirátské strany předsednictvem KS JMK.

Kdy jsi vstoupila do ODS a proč?
Bylo mi 19 a byl to vlastně logický krok. Můj otec a dědeček, bývalý politický vězeň, byli zakladateli místní organizace ODS v Prostějově. Oba v ní aktivně působili už od začátku devadesátých let. Do strany jsem vstoupila, protože jsem chtěla podpořit otce. Krom toho jsem taky věřila, že pravicová politika je nejlepší a jiné strany krom parlamentních mě v té době moc nezajímaly. Věřila jsem, že pokud budu součástí velké strany, mám naději se něco změnit.

Přišla deziluze?
Přišla. V ODS funguje princip kdo je čí kamarád a kdo má ve sdružení jaký vliv. Nejzajímavější ale bylo, že v Prostějově v té době nefungovalo jedno místní sdružení, ale rovnou dvě. A ta navíc byla vzájemně znepřátelená, takže boj o místa na kandidátce nebyl jen mezi jednotlivci, ale i mezi sdruženími. Volič až na posledním místě.

Jak ses dozvěděla o Pirátech?
Z internetu. Je to tak tři roky, kdy jsem začala sledovat, co Piráti dělají. V podstatě ihned jsem se stala registrovaným příznivcem.

Koho jsi tedy volila?
Než jsem poprvé podpořila Piráty, tedy v parlamentních volbách před dvěma lety, volila jsem ODS. Dneska bych měla jiný názor, ale v těch osmnácti jsem tomu věřila.

Proč Piráti?
Nikdy jsem v ODS nebyla aktivní člen, vlastně jsem jen přišla na schůzi a zvedala ruku tak, jak se ode mě očekávalo. Byli tam „ti naši“ a pak „ti druzí“ a neustále se to spolu pralo o místa v předsednictvu a na kandidátce. Když jsem jednoho dne potkala Piráty v hospodě cítila jsem se úplně jinak. Aniž bych byla členem, najednou jsem si uvědomila, že stojím na volebním stánku, povídám si s lidmi a záleží mi na každém hlasu, který dostaneme ve volbách.

Jaké vidíš rozdíly mezi Piráty a ODS?
Piráti jsou mladá strana – když strana existuje dvacet let a někteří lidé jsou v ní od doby jejího vzniku, pak se pochopitelně povyšují nad mladší členy a nepustí je k důležitým funkcím. Každý nový člen je vlastně ihned zaháčkován některým z dlouholetých, většinou už dosazeným na nějakou židli, a ten si ho vychovává k tomu, aby ho podporoval. Toto je hlavní rozdíl mezi ODS a Piráty. Myslím, že fungování starších stran, by nás mělo poučit, abychom stejné chyby nedělali znovu. Musíme najít rozumný kompromis mezi funkční stranou a skupinou nadšenců. Na druhou stranu se mi líbí, že i nejřadovější člen Pirátů má možnost říct svůj názor a nebo organizovat akci. To je podle mě do budoucna naše velké plus.

Co bys poradila členům jiných politických stran, kteří uvažují o vstupu k Pirátům?
Jděte do toho! Nebojte se. Dva roky jsem se rozhoupávala. A už na první schůzi jsem viděla, jak to funguje u Pirátů a vrhla jsem se po hlavě do práce, protože cítím, že konečně dělám něco, co má smysl. Nejsem slepý následovník všech myšlenek Pirátů, mám svoje názory, ale hlavní body pirátského programu jsou mi vlastní a proto za ně chci bojovat.

 

Datum: 21. 10. 2012, Autor: red
Přečteno: 1549x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 19 čtenářů, celková známka je 1.21.


Komentáře k článku

21. 10. 2012
Robert Adámek
ODS nemá u Pirátů na růžích ustláno

21. 10. 2012

Re: ODS nemá u Pirátů na růžích ustláno

21. 10. 2012
Kostas

21. 10. 2012
Zdenek K
trend

21. 10. 2012

21. 10. 2012
thzhh
pozor!

21. 10. 2012
Lol
:-D )

21. 10. 2012
Lúmenn
Re: :-D )

21. 10. 2012
Michal Breškovec
Re: Re: :-D )

21. 10. 2012
Roj
Re: Re: :-D )

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

STOP INDECT

Kdo by čekal, že Piráti se stejně jako ostatní politické strany budou
věnovat jen předvolební kampani a falešným slibům, velice by se
zmýlil. Narozdíl od jiných politických uskupení Piráti nezapomněli na
závazek vůči svým voličům a příznivcům a i nadále si všímají hrozeb
vládních a korporátních snah na omezování osobních svobod.

19. 10. 2012

Mezi ty zdaleka nejnebezpečnější patří projekt INDECT, o němž jsme již dříve veřejnost informovali (http://piratskenoviny.cz/?c_id=697055) a pokoušeli jsme se poukázat na jeho potenciální rizikovost, stejně jako tomu bylo v případě ACTA. INDECT je výzkumný projekt vyvíjející technologie, které v sobě spojují dohled nad internetovou komunikací i nad fyzickým pohybem obyvatel.

Pirátské hnutí tak opět otevřeně ukázalo na další z pokusů vládních či najatých agentur šmírovat občany. Nestačí však pouze zdvořile upozornit na skutečnost, že si opravdu nepřejeme být pod nepřetržitým policejním dohledem, politiky je zapotřebí vytrhnout z letargie a přinutit je naslouchat lidem a hájit jejich zájmy.

„Na projektu mě děsí korporátní zlozvyky typu security by obscurity, kdy tvůrci považují utajení přesných principů za dostatečné zabezpečení. Absence příslušné legislativy je dalším smutným rysem, který doprovází projekt.“ Dodává předseda pražských Pirátů Ondřej Profant.

Z toho důvodu se Piráti zapojí do celosvětových protestů proti projektu INDECT, které jsou plánovány na 20.10.2012 od 14:00. Protesty se připravují decentralizovaně a pokud chcete, můžete sami ve vašem městě samostatný protest zorganizovat.

Místa protestů (v sobotu 20.12. ve 14 hodin):
Praha, Václavské náměstí http://www.facebook.com/events/184514958352132/
Brno, Náměstí svobody https://www.facebook.com/events/410969398969077/
Pardubice, Pernštýnské náměstí
Plzeň, Náměstí Republiky
Ostrava, Masarykovo náměstí
Olomouc, Horní náměstí. 10:00, FB: https://www.facebook.com/events/156875337790849/

Souhrná FB událost českých demonstrací: https://www.facebook.com/events/361874687233604/

TZ Pirátů k tématu:

Odkazy:
http://www.indect-project.eu
http://www.stopp-indect.info

Letáky ke sdílení:

 

Datum: 19. 10. 2012, Autor: Ondřej Profant
Přečteno: 284x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 2 čtenářů, celková známka je 1.


Komentáře k článku

19. 10. 2012
unceseeSheeta
cheap jerseys

19. 10. 2012
TrollLaugh
s

19. 10. 2012
dertiuz
too

19. 10. 2012
vlasta klepák
Re: too

19. 10. 2012
Ondřej Profant
Re: too

19. 10. 2012
Synus
Security through obscurity

19. 10. 2012
Ondřej Profant
Re: Security through obscurity

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

České příhraničí

Cestou na jih jsem míjela spoutnu bilboardů se spoutnou „tváří“ naší politické smetánky. Smetánka se křečovitě usmívá, rozkládá rukama a slibuje, že nás zbaví korupce a zajistí transparentní hospodaření krajů, aniž vůbec tuší, co ta slova znamenají.

12. 10. 2012

Smetánka s prošlým datem výroby od roku 1989.

Čím méně obyvatel, tím méně přeslazených bilboardů. Proč taky – vždyť je zbytečné plýtvat tiskovým materiálem, když kandidát na hejtmana v Plzeňském kraji za modrého ptáka, je sám o sobě sladký. Ostatní kandidáti jsou v kategorii zakyslá smetana a někteří raději svůj škleb schovají za nic neříkající hesla zato s obrovských logem strany.

Sušice

Diskuze s několika místními, které ještě nepřešla veškerá chuť se bavit o politice. A několik místních příběhů, které skládají obrázek dnešní doby.

Barmanka místního non-stopu – paní, která žila patnáct let v Německu, mluví plynule třemi světovými jazyky a při konkurzu na prodavačku v Čechách neobstála. Proč?

Místní farmář – muž, který ví, s kým jít na panáka a sám o sobě říká, že je lump. Asi ví, proč.

Místní majitelka hotelu – žena, která je spokojená, že ji klienti vůbec zaplatí a neutečou.

Hotel byl prázdný. Doufám, že mých osmnáct korun za den jako příspěvek za „dýchání čerstvého vzduchu“, které zaplatí každý turista ubytovaný v Sušici, jde na „dobré účely“.

Třeba na podporu podnikání.

Nejznámější podnik – Solo Sušice – majitel přesunul svou výrobu do Indie.

Železná Ruda

Kasina, bordely, penziony, hotely. To známe, že. A co je nové? Jsou prázdné. Nezajímají mě ti, kteří si tady udělali business s nejstarším řemeslem, i když jistě by stálo za zmínku alespoň to, že i počet červených lucerniček tady zaznamenal pokles poptávky a zcela jistě to není zájmem místních politiků…

Zajímají mě ti, kteří sem v devadesátých letech přišli budovat své podnikání. Vzali si úvěry, snažili se každý den a hlavně věřili. Věřili, že trh vyřeší vše. Třeba podporu cestovního ruchu.

I poslední banka tady zrušila pobočku, nevyplatí se jí.

Návrat

Je jeden z nejkrásnějších podzimních dnů a na modrém nebi krouží papíroví draci. Mě zas krouží v mysli otázky. Je vůbec možné, že si to necháme líbit? Že se necháme připravit o ty nejkrásnější dny a roky od parazitů? Zvykli jsme si snad na ně, bereme je jako naši součást života? Máme strach odtrhnout pijavici, protože to bolí? Ano, bolí, ale když zůstane, nakonec to nepřežijeme my.

P.S. Dáte si prohnilou smetánku nebo rok draka?

 

Datum: 12. 10. 2012, Autor: Soňa
Přečteno: 223x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 4 čtenářů, celková známka je 2.25.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Městský soud v Praze nařídil České pirátské straně odstranit předvolební spot

2 dny před volbami Městský soud v Praze sáhl ke zbrani nejtěžšího
kalibru. Vykonatelným předběžným opatřením Pirátům nařídil odstranit předvolební spot pro krajské volby, a to aniž by je vůbec vyslechl. Po cenzuře výsledků studentských voleb v České televizi
jde o další těžký kalibr, kterým je narušována svobodná politická soutěž ze strany veřejných institucí.

11. 10. 2012

Městský soud v Praze Pirátské straně v rámci předběžného opatření
nařídil odstranit předvolební spot pro krajské volby, které se uskuteční v pátek a sobotu. Důvod? Piráti animací figurek lega
údajně zasahují do dobré pověsti právnické osoby, dánské společnosti LEGO. Samosoudkyně rozhodnutí zdůvodnila tím, že široká veřejnost může nabýt dojmu, že odpůrce je navrhovatelem sponzorován. To je těžko uvěřitelné obvinění, když Piráti svoje sponzory zveřejňují bez výjimky na Internetu.

V návrhu na nařízení předběžného opatření právních zástupců firmy LEGO
je formulace: „…spojení s pirátstvím je ohrožením dobrého jména
spojeného především s poctivostí, důvěryhodností, slušností, vážností,
spolehlivostí, solidností apod.“ Přitom sama firma využila celosvětové
popularity tématu pirátství a dala na trh stavebnici s námětem pirátů.
Je otázkou, jestli firma LEGO svým postupem spíše neohrožuje dobré
jméno Pirátské strany spojené především s poctivostí, důvěryhodností,
slušností, vážností, spolehlivostí a solidností v politice.
V čem teda soudkyně vidí ohrožení dobré pověsti LEGO, když Piráti použijí panáčka podobného tvaru ve svém spotu?

Podle soudkyně je navození propojení Lego s Piráty způsobilé ohrozit dobrou pověst navrhovatele, který si zakládá na tom, že je výrobcem hraček a ve svém interním kodexu chování si zakotvil zásadu, že jeho činnost nebude spojována se světem politiky a politických stran.  To, že LEGO vyrábí hračky je snad každému jasné a nikdo to nezpochybňuje. Musí se ale všichni řídit interním kodexem chování společnosti LEGO? Internímu kodexu se říká interní právě proto, že zavazuje interně. Soudkyně mu však tímto krokem zcela nesmyslně přiznala obecnou závaznost.

„Advokátní kancelář se snaží vytvořit dojem, že stavebnice, kterou si
řádně koupíme, nám vlastně nepatří a smíme si s ní hrát jen způsobem,
který vyhovuje marketingovému oddělení firmy. LEGO je stavebnice a musí se smířit s tím, že se z ní dá postavit i volební spot,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Na názor Pirátů se v celém soudním řízení přitom nikdo neptal, LEGO prostě složilo 10 tisíc korun jistoty, peníze za soudní poplatek a soudkyně prostě politický klip zcenzurovala, aby náhodou nedošlo k poškození dobrého jména právnické osoby. Nejen, že se soud neptal Pirátů na jejich vyjádření, ale také nemají možnost se proti rozhodnutí odvolat, protože předběžné opatření účinkuje doručením.

Z rozhodnutí však také vyplývá, že soudkyně odmítla argumenty advokátní společnosti Čermák, že by mělo být předběžné opatření vydáno kvůli porušování ochranné známky. Porušování autorského práva advokátní společnost Čermák ani nenamítala, protože pro zastupování v těchto věcech nemá plnou moc. Podobně jako v případě Prolux, kdy soukromá firma donutila provozovatele webu, aby vymazal diskusi na své webové stránce, jde o další důležitý precedens, podle něhož právnické osoby zasahují do práva na svobodu projevu, přestože je svoboda projevu ústavně zaručená jako základní politické právo.

Piráti od firmy LEGO

Dokumenty:
Návrh na nařízení předběžného opatření
Rozhodnutí ve věci předběžného opatření

 

Datum: 11. 10. 2012, Autor: red
Přečteno: 1479x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 9 čtenářů, celková známka je 1.33.


Komentáře k článku

11. 10. 2012
ender
odvolání

11. 10. 2012
greplielo
cheap nfl jerseys

11. 10. 2012
greplielo
cheap jerseys

11. 10. 2012
DanP
Jsem si pujčil vas spot…

11. 10. 2012
insinavem
sac louis vuitton homme

11. 10. 2012
vlasta klepák
To rozhodnutí samo o sobě je zajímavé

11. 10. 2012
corwin78

11. 10. 2012
vlasta klepák
Re:

11. 10. 2012
Lukáš PSS
Re:

11. 10. 2012
Vergilius
záměr

11. 10. 2012
Ondřej Profant
Re: záměr

11. 10. 2012
Luk
Re: Re: záměr

11. 10. 2012
Luk
Re: záměr

11. 10. 2012
vlasta klepák
Re: Re: záměr

11. 10. 2012
DanP
Re: záměr

11. 10. 2012
vlasta klepák
Re: Re: záměr

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Jak Jihomoravský kraj ničí lokálky

Jihomoravský kraj se obvykle prezentuje jako region s jedním z nejlepších a nejdéle se rozvíjejících integrovaných systémů veřejné osobní dopravy v České republice. Čím se ale už tak nechlubí, jsou tratě se špatnou a dále zhoršovanou osobní dopravou nebo zcela bez osobní dopravy, trať úředně převedená na vlečku a tratě úředně zrušené a fyzicky rozebrané. Není jich zrovna málo.

11. 10. 2012

Ničení
lokálek můžeme rozdělit na 4 fáze, jak jsem popsal zde na příkladu dnes už
neexistující lokálky Mutěnice-Kyjov,
v Jihomoravském kraji
„splnili plán“ u některých tratí na 100 %. V následujícím odkazu lze
nalézt mapu tratí (PDF,
alternativně zde: PDF),
které by dle kraje bylo nejlépe opustit a zrušit, a podle níž zhruba je toto
také postupně po krůčcích realizováno.

Fáze první: Pokažení jízdních řádů

Mimo
tratí, které se už dostaly do „pokročilejších“ fází likvidace a o
kažení jejich jízdních řádů v minulosti se zmíním níže, jsou aktuálně ohroženy
tyto úseky:

Úsek trati 244
Miroslav-Hrušovany nad Jevišovkou:

Trať 254
Šakvice-Hustopeče:

Úsek trati 262
Boskovice-Skalice nad Svitavou:

Trať zasahující do Pardubického kraje a
zčásti dnes chaoticky nesoucí jiné číslo ještě
nedávno obsluhovaná ucelenými vlaky z České Třebové až do Skalice, kde byly pod
taktovkou Pardubického kraje nejdříve pokaženy jízdní řády, vloženy nesmyslné
přestupy a v prosinci 2011 ukončena osobní doprava na úseku Moravská
Třebová-Chornice-Velké Opatovice (a na přilehlém úseku trati 271
Chornice-Dzbel), čímž 2 spojené tratě s lokálním uzlem byly rozbity na 3 tratě
slepé odsouzené k pomalému umírání. Právě toto započne v prosinci 2012
„péčí“ kraje Jihomoravského na úseku Velké Opatovice-Boskovice -
vlaky nově pojedou chaoticky, každý den jinak a dopoledne a celou sobotu pro jistotu
vůbec (stav teď: PDF,
stav plánovaný: PDF),
zato však ten zbytek nevyštvaných cestujících místo vozu 810 poveze
(tedy už pár týdnů vozí) v rámci likvidace vozidel pro
lokálky vhodných
„nová“ Regionova,
od které je možno čekat, že v zimě nevyjede kopec za Boskovicemi. Dle
zkušenosti nejmenovaného pracovníka od dráhy mají být proškrtány ty spoje,
kterými jezdí více cestujících, zůstat mají ty s počty menšími. V blízké
budoucnosti můžeme tedy zřejmě očekávat úplné zastavení dopravy podobně už
proběhnuvšímu vývoji na straně pardubické – popsáno (nejen) zde a zde. Straně
jihomoravské lze za minulost vytknout projíždění zastávky Světlá od roku 2006
navzdory nesouhlasu občanů a petici, což kraj zdůvodnil autobusy projíždějícími
obcí, malým počtem nastupujících a vystupujících, vzdáleností zastávky cca 500
m od okraje obce po polní cestě a neekonomičností instalovat sem označovač
jízdenek, zastavit zde na znamení by prý zpomalovalo provoz. Neexistence
označovače, autobusy v obci i vzdálenost platí však i pro sousední (naštěstí
obsluhované) Cetkovice a nikomu to žíly netrhá. Můžeme jen spekulovat, kolik
možných cestujících bylo vyštváno nepřípoji a postupným rozkouskováním jízdního
řádu a tratí, děkovné dopisy je možno posílat do Brna, Pardubic a také Prahy,
kde se s nimi jistě vypořádají obvyklým způsobem.

Fáze druhá: Zastavení osobní dopravy

Trať 245
Hrušovany nad Jevišovkou-Hevlín:

Trať
navazující v uzlových Hrušovanech na výše zmíněnou trať 244, se kterou byly součástí
spojnice Brna a Vídně (kdysi s provozem rychlíků) a jako takové jsou stavebně
dimenzovány na případné položení druhé koleje. Krátký přeshraniční úsek
Hevlín-Laa an der Thaya byl však koncem 2. světové války poškozen a se vznikem
železné opony zlikvidován včetně mostů, plány na jeho obnovení jsou z důvodu
ekonomické krize a blížícího se konce štědrých eurodotací u ledu. Osobní
doprava zde skončila k 30.6.2010, což přineslo i výše zmíněné vymírání vlaků na
koncovém úseku trati 244. Důvodem byl mimo jiné „nezájem“
cestujících, uvedeno již nebylo, že dobré přípojné vazby byly v Hrušovanech
pouze na Znojmo (a to ještě ne vždy), zatímco při cestách do Brna nebo Břeclavi
se muselo často počítat s dlouhým čekáním. SŽDC, s. o. nelenila a hned na podzim
2010 spustila správní řízení o zrušení
trati
, které bylo později pozastaveno spolu s ostatními řízeními z důvodu
plánů Ministerstva dopravy „nechtěné“ tratě prodat nebo převést na
obce nebo regiony. Tato „zbytečná“ a „nerentabilní“ trať
vede kolem obrovské cihelny na sever od Hevlína, odkud jsou cihly dopravovány
velkým množstvím kamiónů. Plány napojit ji vlečkou nebyly bohužel realizovány.
„Nezájem“ místních je možno také spatřit na následujících
fotografiích (1, 2, 3, 4),
kde množství lidí i přes silný déšť přišlo 29.7.2012 přivítat nostalgický vlak
pořádaný Spolkem pro veřejnou dopravu na
jihozápadní Moravě
. Podrobnější informace o trati a její historii najdete zde a zde.

Trať 247
(Břeclav)-Boří Les-Lednice:

Trať 253
Vranovice-Pohořelice:

8-kilometrová
trať spojující stanici Vranovice na koridoru Brno-Břeclav s městem Pohořelice
(4400 obyvatel). Pravidelná osobní doprava zde skončila v prosinci 2008,
přičemž dlouhé roky předtím jezdily vlaky jen v pracovní dny. Při ukončení
dopravy byl tento nesmyslný argument použit i v televizní reportáži -
autobus prý jezdí každý den. Člověk by skoro věřil tomu, že vlak má nějakou
fyzickou vlastnost, která mu v jízdě o víkendu brání. Objektivním důvodem, na
který tato trať doplácí, je, že z Pohořelic do Brna vede dálnice a přímý
autobus to nad vlakem s přestupem prostě vyhraje. Kvůli křížení s dálnicí byl
vybudován nadjezd
trati nad ní, který nutí vlak vyjet stoupání a poté zase dobrzdit klesání, což
zejména nákladní dopravu jistě zefektivní a paradoxně ještě k tomu zvyšuje
účetní hodnotu dráhy. Význam železnice tedy byl větší pro cestující směrem na
Břeclav a pro obce na trati, zejména pro Přibice, kde byla poplatně tomu v
rámci racionalizačního rušení služeb a čekáren na nádražích výdejna jízdenek
uzavřena až 2 roky po větších Pohořelicích – v roce 2006. Po ukončení osobní
dopravy nenásledovalo správní řízení o zrušení trati, jak bychom možná čekali,
ale postup poněkud jiný – převod kategorie z dráhy regionální na vlečku. To zní
sice neškodně, ale u vlečky je možnost případného zrušení trati a zastávek
mnohem jednodušší. Navíc to s sebou přineslo bič na posledního zbývajícího
nákladního přepravce na trati, který nebyl ještě vyštván, pohořelický kovošrot
- vlastník „vlečky“ SŽDC má totiž možnost navyšovat poplatek za
použití dopravní cesty libovolně nad mez, která u regionální dráhy podléhá
cenové regulaci. Kovošrotu tak byly za přepravu na dráze výrazně zvýšeny ceny
za současného zhoršení kvality poskytované služby. Nejen to, dráha v
Pohořelicích končí přímo v těsném sousedství poměrně rozlehlé průmyslové zóny,
která vše vozí po silnici. Člověk by si myslel, že mít trať až k fabrikám je
vždy dobré a že by se někdy mohla hodit, ale starosta Pohořelic je jiného
názoru – ve stanovisku města (PDF)
nebránícím převodu trati na vlečku je znát, že by nejraději dráhu viděl
rozebranou, aby se zlevnila stavba kruhového objezdu pro obsluhu průmyslové
zóny automobilovou dopravou. Na závěr přidám několik fotek dokumentujících,
jaké davy lidí do Pohořelic zavítaly na městské slavnosti vlakem 17.6.2012 (1, 2, 3, 4) -
čímž se otevírá ještě jeden potenciál takové trati – turistický.

Fáze třetí a čtvrtá: Úřední zrušení a
fyzická likvidace trati

Trať 256
Čejč-Uhřice u Kyjova-(Ždánice):

Trať 257
Mutěnice-Kyjov:

Likvidaci
této trati jsem už dříve popsal v samostatném článku, tedy jen stručné
shrnutí: Trať využívaná intenzívně nákladní dopravou, poté útlum těžby a
průmyslu, pak stále využívána osobní dopravou mezi 2 největšími městy v okrese,
poté pokažení jízdních řádů osobních vlaků a vedení nákladních vlaků jinudy,
pak ukončení osobní dopravy, poté snaha úředně trať zrušit za odporu obcí,
přesto pak úředně zrušena, poté delší dobu ponechána svému osudu, pak snaha
nedávno vzniknuvšího Klubu přátel
lokálek, o. s.
a KŽC Doprava, s.
r. o.
právní cestou úřední zrušení zvrátit, poté rozebrání trati a výstavka
cyklostezky na peníze z dotací Evropské unie, za které by se trať dala udržovat
desítky let. Stát a kraj se tak zbavily nechtěné „nerentabilní“ trati
a obce místo ní získaly „rentabilní“ cyklostezku, která se jistě
zaplatí z poplatku za použití dopravní cesty od cyklistů, až ho někoho napadne
zavést k lepení děr ve veřejných rozpočtech. Nakonec je to přece z evropských
peněz, na které je u nás nahlíženo stylem „z cizího krev neteče“, a
kdo jich z EU vytahá nejvíc, ten je největší borec.

Další tratě

Trať 345
Nemotice-Koryčany:

Trať Hrušovany
u Brna-Židlochovice
:

 

Datum: 11. 10. 2012, Autor: Pavel Prchal
Přečteno: 66x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 3 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Stránka 1 z 212

Domů | NovinkyKomentáře | Náhledy | *Nastavení | Stažení | Sponzor | Kontakt | Nápověda | Archív | **Fórum | **Tajné

SuperLink.cz NAVRCHOLU.cz PageRank Seznam S-Rank JyxoRank Alexa Rank Compete Rank Powered by WordPress


Partneři a Sponzoři webu GreyLinkDC++

Webhosting Endora.cz GreyLinkDC++ » Klikni pro info o statusu Sponzor a Partner

CZIN.eu | Začátek.cz | Katalog.mzf.cz | Telsey.cz | Webkatalog | TopLinks.cz | TopSites.cz | HyperSmash


Advertising / Reklama