Vítejte na neoficiálním webu GreyLinkDC++ věnovaném NMDC klientovi nové generace pro P2P síť Direct Connect Dnešní datum: Aktuální čas: Svátek má: • Podpořte GreyLinkDC++ libovolnou částkou se systémem PaySec. • Copyright © 2007 - 2012 GreyLinkDC++ • All rights reserved.

Plánovaná represe v Evropské unii po schválení ACTA: Dokumenty

Z Evropské komise vzešly dokumenty, které nabízejí nástin plánovaných útoků
na online svobodu projevu po schválení ACTA. Díváme se na úplně nové
mechanizmy a prostředky k potírání disentu, mechanizmy a prostředky v podstatě
proti čemukoliv online.

16. 2. 2012

Evropský komisař pověřený správou 500 milionů lidí, který sebou zastupované
občany nazývá „konzumenty“ a podvolení se právnímu vydírání
popisuje jako „spolupráci“, je jen malou ochutnávkou newspeaku v
těchto dokumentech, v dokumentech určených pro období po schválení ACTA. Jo, a
ani nevylučuje zablokování vašich zdrojů příjmu. Je celkem jasné, odkud tenhle
způsob uvažování pochází — a rozhodně to není z Lockeho představ ústavní
vlády nebo čehokoliv podobně zodpovědného. Je totiž až po okraj naplněný
pojmy, se kterými se jinak setkáváme jen ve zprávách z pera lobby kopírovacího
průmyslu.

První dokument
se jmenuje „Návrh na revizi směrnice o právech duševního vlastnictví
[sic]“ a druhý dokument
se jmenuje „Procedury Nahlášení a odstranění“, což poukazuje na
podkopání statusu přepravce zpráv chránícího poskytovatele připojení k
Internetu (ve směrnicích EU označovaného jako prostý přenos).

Podívejme se na tyto dokumenty blíže a přeložme si je z nebezpečně
newspeakovité právničtiny. Tohle první dokument nastiňuje jako legislativní
plán pro období po přijetí ACTA:

The policy options being considered include: (a) rendering the
rules on obtaining evidence from intermediaries more detailed thus making
possible the identification of those infringing intellectual property rights
on a commercial scale and of the financial circuits involved.

V české právničtině1:

Zvažované legislativní možnosti zahrnují: (a) zavedení
podrobnějších pravidel pro získávání důkazů od prostředníků, čímž se umožní
identifikace těch, kteří v komerčním měřítku porušují práva k duševnímu
vlastnictví, a souvisejících finančních toků.

Jo, je to závazné zavedení toho, co v IPRED1 bylo jen dobrovolné: předávání
osobních údajů uživatelů IP adres obviněných z porušování kopírovacího
monopolu kartelům vlastníků monopolu, tedy něčeho, k čemu se ve většině
evropských zemí (včetně Švédska) nemůže legálně dostat ani policie2.

Ano, to vážně znamená, že kopírovací průmysl dostane větší pravomoci než
policie.

Ale všimněte si použití pojmu „komerční měřítko“ z ACTA/TRIPS.
Také si všimněte, že mezi věci, které poskytovatel připojení musí
identifikovat, jsou přimíchané i „finanční toky“. To může
označovat libovolný zdroj příjmu.

This would be particularly important to fight IPR infringement in
the on-line environment.

V české právničtině1:

To by bylo zvláště důležité pro boj proti porušování práv k
duševnímu vlastnictví v online prostředí.

Jasně, Internet je problém. Zase. Všechno bylo lepší tak, jak to bývalo
kdysi.

This would also require a clearer definition of „commercial
scale“, so as to make sure that professional counterfeiters rather than
individual consumers are targeted;

V české právničtině1:

Zároveň by to vyžadovalo jasnější definici „komerčního
měřítka“, aby bylo zaručeno, že cílem budou profesionální padělatelé
místo jednotlivých konzumentů;

Tady si všimněme tří věcí:

Za prvé, tento krátký úryvek zní ve své podstatě dobře. Dnes je nahrání
jediného hudebního souboru obyčejným puberťákem záměrně vnímáno jako
postižitelné a postihováno (pročtěte si například americké diplomatické depeše
ohledně
IPRED1). Ve finále bych byl ale velmi opatrný se závěrem, že jednotliví
občané postihováni nebudou — zvláště když zbytek plánu popisuje
prostředky a metody právě k postihování jednotlivců (například s pomocí
osobních dat uživatelů IP adres, o kterých jsme četli před chvílí).

Za druhé, používá se tu pojem „komerční měřítko“ z ACTA. Na
druhou stranu by to mohlo odkazovat na starou definici „komerčního
měřítka“ z TRIPS. Těžko říct, jestli ACTA nějak smysluplně předefinovává
„komerční měřítko“, protože vyjednávací protokoly jsou stále
tajné.

Za třetí, nehledě na předchozí dva odstavce, celkový způsob uvažování v tom
úryvku je děsivý. Evropský komisař označuje sebou zastupované občany
slovem konzumenti. Takový způsob myšlení nemá v tvorbě legislativy co
dělat.

(b) fast-track lowcost civil procedures (including as regards the
granting of injunctions, the award of damages, the use of corrective measures
etc) for straightforward infringements of intellectual property
rights

V české právničtině1:

(b) zrychlená levná občanskoprávní řízení (včetně především
schvalování předběžných opatření, přiznávání odškodného, využívání nápravných
opatření apod.) pro jasné případy porušení práv duševního
vlastnictví

Hou hou hou. Jedna horší věc než druhá.

Zrychlená levná občanskoprávní řízení: Občanskoprávní řízení znamená
„žaloby proti obyčejným lidem“. Zrychlená znamená „bez
průtahů způsobených řádným soudním procesem a uplatňováním práv“. Levné
znamená „pokud možno hromadně“.

Včetně…: Schvalování předběžných opatření znamená „ustřižení
přístupu k Internetu ještě než proběhne soud, tak či onak“. Přiznávání
odškodného, no, všichni až moc dobře víme, co to znamená. Využívání nápravných
opatření může znamenat spoustu věcí, ale konkrétně to zahrnuje ničení zboží
použitého k porušení monopolu.

and (c) the possibility to act against webpages holding content
that violates intellectual property rights (see in this regard the
Roadmap
regarding the initiative on procedures for notifying and acting on illegal
online content).

V české právničtině1:

a (c) možnost zasáhnout proti webovým stránkám nabízejícím obsah,
který porušuje práva k duševnímu vlastnictví (v tomto ohledu konzultujte Plán
ohledně iniciativy o procedurách pro nahlašování a zasahování proti
nelegálnímu online obsahu).

Á, takže se tu dokonce bavíme o cenzurování celých webů. Zmiňovaný plán se
příhodně jmenuje „Nahlášení a odstranění“.

These policy options would require the amendment of the existing
directive.

V české právničtině1:

Tyto legislativní možnosti by vyžadovaly novelu stávající
směrnice.

Á, takže to vážně je vzkříšení té příšerné ale v minulosti zabité směrnice
IPRED2 — jen mnohem horší než
původní IPRED2.

Complementary measures in softlaw instruments designed at
disrupting the business/value chain of counterfeiters and at increasing the
cooperation between intellectual property rights holders and intermediaries
(e.g. internet service providers, shippers and couriers, payment-service
providers etc) could not be excluded

V české právničtině1:

Doplňující opatření v podobě nezávazných nástrojů zaměřených na
rozbití řetězce obchodu/hodnoty padělatelů a zvýšení spolupráce mezi držiteli
práv k duševnímu vlastnictví a prostředníky (např. poskytovateli připojení k
Internetu, dopravci a kurýry, poskytovateli platebních služeb atd.) nelze
vyloučit

Hou hou hou! Ne tak rychle!

Za prvé, z toho newspeaku mi vybouchly hrací karty na blábol bingo. Pro
začátek se zaměřme na slovo spolupráce. V normální řeči znamená
spolupráce jednání na základě oboustranného dobrovolného souhlasu vedoucí ke
společnému prospěchu. Jenže tady není žádný oboustranný souhlas ani
reciprocita; Komisař se snaží zavést „spolupráci“ vynucenou
právním vydíráním, kde jedna strana vydělá a druhá ohromně prodělá
— konkrétně poskytovatelé připojení k Internetu budou muset lézt do
zadku kopírovacímu průmyslu. Vše ve jménu, eh, „spolupráce“.

Jinými slovy, poskytovatelé připojení budou muset nějak vystupovat jako Internetová
policie v neprospěch svých uživatelů a zákazníků — to vše propagováno
jazykem výsledného pozitivního světonázoru kartelu kopírovacího monopolu.

Ale to ještě není všechno. Všimli jste si těch „poskytovatelů
platebních služeb“? Tohle je vůbec poprvé, co někoho v Evropě vidím
vyhrožovat správcům platebních karet „spoluprací“ s kopírovacím
průmyslem. Jestli vás napadá SOPA, napadá vás správné přirovnání.

Other measures aiming at promoting the legal offer could also be
envisaged.

V české právničtině1:

Lze také očekávat jiná opatření zaměřená na propagaci legální
nabídky.

„Jiná opatření“ v minulost zahrnovala posílání politické
propagandy na podporu kopírovacího monopolu do škol. Mohlo by to být v
podstatě cokoliv, tohle nechává dveře doširoka otevřené.

Vzato kolem a kolem, je to naprosto děsivý dokument, který ukazuje, jaké
zákony bude Evropská komise připravovat po schválení ACTA. Výše uvedené návrhy
už vstoupily do zákonodárného procesu a vznikne z nich skutečný legislativní
návrh. Musíme se mít na pozoru víc než kdy jindy.

Druhý dokument,
ten o procedurách Nahlášení a odstranění, (zatím) neobsahuje nic určitého.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že konkrétně zmiňuje cachování. Podobně
jako Transpacifické partnerství by se tedy mohl snažit o regulaci technického
cachování v infrastruktuře s ohledem na kopírovací monopol, což by bylo…
upřímně, dost šílené. Ale zatím těžko říct; jen zmiňuje cachování během
přenosu, což je dostatečný důvod pro znepokojení.

Také si přečtěte tiskovou zprávu La Quadrature du Net na téma
kdo v téhle hře za koho kope.

Poznámky:

1) Dokument je dostupný pouze v angličtině, překlad do
české právničtiny je neoficiální.

2) V ČR lze tyto informace získat pouze na základě
rozhodnutí soudu. V případě trestního stíhání na základě §
88a trestního řádu
, v občanskoprávním sporu o kopírovací monopol na
základě §
40 kopírovacího zákona
.

Původní zdroj: Rick Falkvinge Planned Post-ACTA Repression In European Union: The Documents.

 

Datum: 16. 2. 2012, Autor: překlad Martin Doucha
Přečteno: 128x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 4 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Zanechej komentář


Související příspěvky:


Domů | NovinkyKomentáře | Náhledy | *Nastavení | Stažení | Sponzor | Kontakt | Nápověda | Archív | **Fórum | **Tajné

SuperLink.cz NAVRCHOLU.cz PageRank Seznam S-Rank JyxoRank Alexa Rank Compete Rank Powered by WordPress


Partneři a Sponzoři webu GreyLinkDC++

Webhosting Endora.cz GreyLinkDC++ » Klikni pro info o statusu Sponzor a Partner

CZIN.eu | Začátek.cz | Katalog.mzf.cz | Telsey.cz | Webkatalog | TopLinks.cz | TopSites.cz | HyperSmash


Advertising / Reklama