Vítejte na neoficiálním webu GreyLinkDC++ věnovaném NMDC klientovi nové generace pro P2P síť Direct Connect Dnešní datum: Aktuální čas: Svátek má: • Podpořte GreyLinkDC++ libovolnou částkou se systémem PaySec. • Copyright © 2007 - 2012 GreyLinkDC++ • All rights reserved.

Lidé si přejí zrušit OSA

Piráti získali nečekanou zpětnou vazbu ke svým politickým cílům od projektu ZrušmeZákon.cz, který si klade za cíl “učinit přítrž nesmyslným českým zákonům, které komplikují profesní i soukromý život občanů”. Na stránkách projektu byla spuštěna anketa, jejíž účelem bylo vybrat nejméně populární zákon nebo část zákona, které by si občané přáli změnit či úplně zrušit. A jeden z nejčastějších návrhů zněl: “Zrušte OSA.”

30. 11. 2012

Iniciativa ZrušmeZákon.cz je složená ze studentů různých vysokých škol,
kteří spolupracují s řadou expertů, a jejich cílem je očistit českou
legislativu od přebytečných zákonů, které lidem život spíše ztrpčují a
znepříjemňují, než aby měly pro společnost nějaké reálné benefity. Celý
projekt je pojat velmi volně a obrací se na běžné občany, které nabádá
ke sdílení názorů a zkušeností se špatnými zákony, proti nimž je pak
iniciativa připravena bojovat svými prostředky.

Autoři projektu
spustili na webových stránkách dvoukolovou anketu, jejíž první fáze nyní v
listopadu končí. V ní se přijímaly nominace na nejhorší zákony, z nichž
expertní tým sestaví žebříček pěti zákonů zralých na zrušení. O konečném
pořadí rozhodnou ve druhém kole plánovaném na leden sami uživatelé
formou on-line hlasování. Zákon nebo paragraf zákona pak půjde přes
iniciativu ZrušmeZákon.cz do Poslanecké sněmovny, kde bude předán
poslancům nakloněným záměrům této iniciativy.

Jeden ze členů
iniciativy se na Piráty obrátil s tím, že jeden z nejvíce předkládaných
návrhů byl na zrušení OSA. Naneštěstí žádný z předkladatelů nepodal
dostatečný právní materiál, který by měl sloužit k úpravám daného zákona
takovým způsobem, aby byl OSA skutečně zrušen. Žádost pořadatele ankety
byla tedy jasná – jaké změny by Piráti, kteří se problematikou
kopírovacího monopolu dlouhodobě zajímají, navrhovali?

Zde si můžete návrhy Pirátů přečíst. Piráti nepočítají s tím, že by jimi navrhované změny prošly v celém rozsahu, nicméně tento návrh má poukázat na problémové pasáže v zákoně a opět přitáhnout pozornost k debatě, která by se měla vztahovat ke zhodnocení potřebnosti kolektivních správců, jako je OSA.

Zrušení poplatku za tiskárny, kopírky, prázdná média a kopírování

 • § 25 odst. 2 zní následovně: „Odměnu podle odst. 1 písm. a) vyplácí poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu autorovi ve výši podle bodu 6 přílohy k tomuto zákona v rozsahu, ve kterém autor prokáže zhotovení tiskové rozmnoženiny jeho díla, a to na žádost autora. Odměna podle odst. 1 písm. b) je součástí odměny, kterou prvotní výrobce záznamu nebo vysílatel vyplácí autorovi za licenci k rozmnožování nebo vysílání díla.“
 • § 104 odst. 1 a 2 se ruší.
 • V příloze k zákonu se body 2, 3, 4, 5, 7 a 8 ruší.

Autoři dostanou náhradní odměnu jiným způsobem na základě prokázaných výtisků na základě zákonné licence, a to od provozovatele, kde k tomu došlo. Bude nutné uvést datum, autorské dílo a důkazy, stejně jako v každém jiném sporu.

Přesunutí povinnosti platit náhradní odměnu z provozovatele vysílání přímo na vysílatele

 • § 23 věta druhá zní následovně: „Pokud nositel práva udělí licenci k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání díla, souhlas s provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla je udělen vůči všem osobám, které provozují takové rozhlasové nebo televizní vysílání díla. Je-li při sjednání licence k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání díla sjednána odměna, její částí je i náhradní odměna nositeli práv za provozování rozhlasového či televizního vysílání díla.“

Odstranění sankčního trojnásobku

 • § 40 odst. 4 se ruší.
 • V § 41 se slova „a 4″ vypouští.

Místo dosavadní nepřiměřené pokuty, kterou klasicky kolektivní správci hrozí, bude jako ve všech ostatních soukromoprávních oblastech vymáhána škoda.

Zrušení povinnosti zasílat seznam skladeb OSA

 • § 100 odst. 4 a 5 se ruší.

Zrušení zvláštních práv OSA v celním řízení

 • § 42 odst. 3 se slova „příslušný kolektivní správce, jakož i právnická osoba oprávněná hájit zájmy autorů nebo“ vypouští. Slova „osoby, které“ se nahrazují slovy „osoba, která“.
 • Totéž v § 42a.

Zrušení povinné kolektivní správy práv na vysílání

 • § 72 se ruší.
 • § 96 odst. 1 písm. a) body 1. až 4. se ruší.
 • Analogicky pro výrobce záznamů.

Zrušení vymáhání práv autorů, které OSA nezastupuje

 • § 96 odst. 2 a 3 se ruší.
 • § 97a zní následovně:

„(1) Oprávnění kolektivní správce na úseku veřejné správy spočívá v tom, že ze zákona zastupuje smluvně nezastupované autory při udělování licence v případech, které upravuje zákon (povinná kolektivní správa podle § 96, rozšířená kolektivní správa podle § 101 odst. 9). Kolektivní správce není oprávněn jménem smluvně nezastupovaného autora požadovat náhradu škody, bezdůvodné obohacení a jiná plnění; tím není dotčeno ustanovení věty první.

(2) Při poskytnutí licence přihlíží kolektivní správce i ke smluvně nezastupovaným autorům. Při uplynutí promlčecí doby nároku těchto autorů převede vybrané odměny do Státního fondu kultury.“

Zrušení monopolu

 • § 98 odst. 6 písm. c) se ruší.

Zprostředkovatelé smluv

 • §102 se ruší.

Zbytečné a v praxi téměř nepoužívané a neživotné ustanovení.

 

Datum: 30. 11. 2012, Autor: Piráti
Přečteno: 775x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 10 čtenářů, celková známka je 1.


Komentáře k článku

30. 11. 2012
vlasta klepák
Poněkud nedomyšlené…

30. 11. 2012
vlasta klepák
Re: Poněkud nedomyšlené…

Zdroj: Pirátské Noviny

Zanechej komentář


Související příspěvky:


Domů | NovinkyKomentáře | Náhledy | *Nastavení | Stažení | Sponzor | Kontakt | Nápověda | Archív | **Fórum | **Tajné

SuperLink.cz NAVRCHOLU.cz PageRank Seznam S-Rank JyxoRank Alexa Rank Compete Rank Powered by WordPress


Partneři a Sponzoři webu GreyLinkDC++

Webhosting Endora.cz GreyLinkDC++ » Klikni pro info o statusu Sponzor a Partner

CZIN.eu | Začátek.cz | Katalog.mzf.cz | Telsey.cz | Webkatalog | TopLinks.cz | TopSites.cz | HyperSmash


Advertising / Reklama