Vítejte na neoficiálním webu GreyLinkDC++ věnovaném NMDC klientovi nové generace pro P2P síť Direct Connect Dnešní datum: Aktuální čas: Svátek má: • Podpořte GreyLinkDC++ libovolnou částkou se systémem PaySec. • Copyright © 2007 - 2012 GreyLinkDC++ • All rights reserved.

Co dělat, když vás policie na demonstraci šikanuje?

Pirátské noviny před měsícem publikovaly rozhovor s Lucií Obadalovou, „anonymní vlajkonoškou“, vůči které policie zcela nepřiměřeně zakročila na demonstraci 17.11. Lucie napsala pro Pirátské noviny článek, ve kterém shrnuje svůj dosavadní postup a také uvádí několik rad, které mohou lidem, kteří mají s policií stejně negativní zkušenosti jako Lucie, pomoci se legálními cestami bránit.

26. 12. 2012

Tímto článkem se chci se čtenáři Pirátských novin podělit o to, co jsme letos nadělili pod vánoční stromeček některým policistům, policistkám a antikonfliktnímu týmu z řad policie, kteří nás “chránili a pomáhali nám” dne 17.11.2012 během protivládní demonstrace na Václavském náměstí.


Přesně před jedním měsícem od podání trestního oznámení a stížnosti v době, kdy jsem se částečně zotavila z nejhoršího, jsem se rozhodla začít jednat. První krokem, který jsem udělala, bylo sepsání žádosti o pomoc veřejnému ochránci lidských práv – ombudsmanovi. Jeho kancelář jsem požádala elektronickou cestou a do e-mailu jsem stručně popsala situaci, ve které se nacházím: tedy že jsem po nepřiměřeném brutálním zásahu ze strany policistů na povolené demonstraci ještě navíc i neoprávněně trestně stíhaná za něco, co jsem neudělala. K popisu jsem připojila odkazy na videa pořízená lidmi spontánně při policejním zásahu a také video s mou bezprostřední osobní výpovědí, kterou jsem přijela na Václavské náměstí učinit pro všechny účastníky pokračujícího protivládního protestu, který se konal dne 18.11.2012.

Od ombudsmana jsem obdržela po deseti dnech odpověď, že není kompetentní k tomu, aby se mou záležitostí zabýval. S ohledem na jeho odpověď zveřejňuji jak mou žádost o pomoc, tak i odpověď Kanceláře veřejného ochránce lidských práv. První nezdar mne neodradil.

Dostala jsem informaci od Honzy K. z organizace NWOO (New World Order Opposition), která už delší dobu neúnavně organizuje protestní akce proti stávajícím závadným systémům, obzvláště proti systému nedemokratické a ve své podstatě i nezákonné aktivitě našich politických leadrů, že politická strana Piráti vyzývá všechny protestující zadržené dne 17.11.2012 na protivládní demonstraci, aby se s nimi kontaktovali, že nabízejí pomoc formou medializace nepřiměřeného zásahu policistů.

Kontaktovala jsem ihned Ondřeje Profanta, který je předsedou pražského sdružení Pirátů, a domluvili jsme si schůzku. Během ní jsem se setkala i s dalšími členy strany Pirátů. Při našem setkání vzniklo první interview pro Pirátské noviny a ze strany Pirátů mi byla nabídnuta spolupráce formou medializace celé mé kauzy. Ocenila jsem to, že mi nabídli tuto formu pomoci, protože s nimi sdílím stejný názor, že o věcech, které se netýkají pouze jednoho člověka, ale všech občanů ČR, by měla média informovat široké publikum. Vzhledem k tomu musím bohužel pouze konstatovat, že ostatní média ČR o nepřiměřených zákrocích policejních sborů ze dne 17.11.2012 zřejmě pod politickou cenzurou neuvedla žádnou informaci. Během demonstrace se mnou udělala interview reportérka MF Dnes a dne 18.11.20.12 na Václavském náměstí výpovědi nás zadržených natáčela i TV Prima, v žádném z těchto médií však nakonec nebylo napsáno ani nebylo řečeno slovo o tom, co se skutečně v ten den na Václavském náměstí všechno odehrálo. Můj osobní dotaz těmto českým médiím zní: Proč hrajete takové divadlo? Proč nám všem lžete a překrucujete fakta? Máte to zapotřebí? Jste podplacení nebo máte strach z našich politických leadrů? Obzvláště u nezávislých médií toto všechno považuji za velmi tristní.

Bylo mi jasné, co musím dál udělat. Sehnala jsem si advokátku, respektive hned dvě. V té době mi nabídl pomocnou ruku úplně cizí člověk, který mne kontaktoval po přečtení interview v Pirátských novinách a který má už z dob nedávných zkušenosti s řešením případů nepřiměřených zásahů ze strany policistů. Nikdy jsem o tomto člověku neslyšela ani jej neviděla, přesto si po výměně několika mailů získal mou plnou důvěru, že ho můj případ skutečně zajímá a hlavně že mi chce opravdu aktivně pomoci.

Udržovali jsme spolu nepřetržitě kontakt přes internet a dávali postupně dohromady videa, texty, dokumenty a jiné důkazní materiály. Právě díky tomuto člověku, který mi byl, jak mohu dnes bez nadsázky a upřímně říci, poslán snad přímo „z nebe“, pokud tedy nějaké existuje, tak právě a jen díky jeho nezištné pomoci, neúnavné práci a trpělivosti, velkým znalostem legislativy, zkušenostem a zároveň i díky jeho upřímnému zájmu o nalezení pravdy a dokázání toho, že spravedlnost dnes i v našem státu může ještě existovat, se mi podařilo celý můj případ dotáhnout po jednom měsíci vytrvalé spolupráce k prvnímu výsledku. A to k podání trestního oznámení a stížnosti na zasahující policisty u Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Během sběru a vyhledávání důkazního materiálu jsem již měla navázán aktivní kontakt s oběma advokátkami. S první jsem si domluvila schůzku a požádala ji o sepsání stížnosti na GIBS. Potom jsem se osobně setkala s druhou akvokátkou, která ke mně byla velmi vstřícná, protože ji můj případ zaujal, a proto mi okamžitě nabídla pomoc a já ji neváhala vzhledem k jejímu přímému a upřímnému přístupu k věci a také s ohledem na její dlouhodobou justiční praxi přijmout. Bylo mi z její strany oznámeno, že nepřiměřený zásah je vhodné řešit přímo trestním oznámením na zasahující policisty. Následně jsem ji zplnomocnila k zastupování mé osoby v obou trestních řízeních, jak tomu ze strany policie vůči mně, tak v mém vůči policistům.

Poslední týden před podáním trestního oznámení z mé strany události nabraly obrátky. Můj „on-line“ pomocník sestavil podobu stížnosti, první advokátka tuto částečně doplnila, načež jsem s ní ukončila s jejím souhlasem a pochopením spolupráci na kauze, vyrovnala se s ní a požádala o doplnění stížnosti o trestní oznámení a samotné podání druhou advokátku, která tak neprodleně učinila. Podáním trestního oznámení a stížnosti byla po měsíci nepřetržité práce dovršena aktivní spolupráce nás všech, co jsme na mém případu pracovali.

Doporučený postup pro podobně postižené demonstranty

Využijte svého práva, abyste byli poučeni o svých právech policistou před výslechem nebo vaší výpovědí.

O čem by vás měli policisté poučit:
- Máte právo informovat prostřednictvím policie omezení vaší osobní svobody osobu, kterou si sami zvolíte, a to bez zbytečného odkladu.
- Vždy máte právo na právní pomoc, a proto vám policie musí být nápomocna, abyste mohli vyrozumět vámi zvolenou osobu a kontaktovat také další osobu, která by vám poskytla právní rady, a aby vaše komunikace s touto osobou probíhala bez přítomnosti jiných lidí, tzn. bez přítomné dozírající osoby, ale ani s využitím např. odposlouchávajícího či podobných zařízení.
- Máte zároveň právo využít účast vámi zvolené osoby-právníka při průběhu výslechu a v opačném případě, máte právo odmítnout vypovídat do doby, než dorazí váš právní zástupce nebo jiná vámi zvolená osoba na policejní stanici.
- Pokud nechcete, máte právo nevypovídat.
- Máte právo požadovat vyšetření nebo ošetření lékařem, kterého si navíc sami můžete vybrat.
- Máte právo na kopii protokolu z výslechu i ostatních dokumentů, pokud budete ochotni kopii zaplatit, musí být vám být vyhověno, na vyhotovení kopie spisu máte právo, i když jej odmítnete podepsat, na což máte také právo.

Protokol nepodepisujte, pokud:
- Dochází k přeformulování vašich vět, k zapisování něčeho, co jste neřekli.
- Zkreslování vaší výpovědi, záznam neodpovídá skutečnosti.
- Policisté nechtějí zapsat důvod odmítnutí vašeho podpisu na protokolu či jiném dokumentu.

Po propuštění:
- Informujte o tom, co se vám stalo co největší množství lidí, a to jak veřejně, tak prostřednictvím internetu a jiných necenzurovaných médií (rádia).
- V případě, že NEJSTE trestně stíháni, kontaktujte písemně ombudsmana a požádejte jej o pomoc, v opačném případě tak nečiňte, protože je to zbytečné, nepomůže vám. epodatelna@ochrance.cz
- Sežeňte si právníka s advokátní praxí na sepsání stížnosti či trestního oznámení či obojího zároveň. Upřednostněte ty s praxí a zkušeností v trestním řízení.
- Pokud podáváte pouze stížnost a ne trestní oznámení, obracejte se s ní na Krajské ředitelství Policie spadající pod území, na kterém byl zásah proveden.
- Pokud podáváte jen nebo zároveň i trestní oznámení, ať je podá přímo váš advokát na adresu
Generální inspekce bezpečnostních sborů

Skokanská 2311/3
169 00 Praha 6, Břevnov

GPS: N 50°4′47.078“, E 14°22′29.227“

Telefon: 974 839 734

Fax: 974 839 759

E-mail: podatelna@gibs.cz
nebo na státní zastupitelství kdekoliv v ČR.


Pokud nemusíte, nesdělujte podrobnosti o vašem případu a jak ho řešíte lidem, které neznáte nebo jim nevěříte. Mohli by vám spíše uškodit. Naopak mluvte o vašem případu s lidmi, o kterých stoprocentně víte, že jsou na stejné lodi jako vy, a vyměňte si spolu informace o možných postupech. Pomůže vám to i psychicky, protože víte, že v tom nejste sami. Někteří lidé se vám budou pokoušet vaše kroky v podobě stížnosti či trestního oznámení rozmluvit s tím, že to nedopadne dobře ve váš prospěch. Nenechte se tím odradit, každý případ je naprosto individuální a není pravda, že nikdy nikdo spor s policií nevyhrál. Právě naopak. A záleží také na tom, kdo vás ve sporu zastupuje. Nenechte se nikým zastrašit, ani se nenechte podplatit penězi, aby se vše zametlo pod stůl a pravda náhodou nevyšla najevo, aby viníci nebyli potrestáni. Je to na každém z vás, jestli je pro vás důležitější svoboda a pravda, nebo peníze a špatné svědomí.

 

Datum: 26. 12. 2012, Autor: Lucie Obadalová
Přečteno: 147x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 3 čtenářů, celková známka je 1.


Komentáře k článku

27. 12. 2012
cbx
zlozvyk

Zdroj: Pirátské Noviny

Zanechej komentář


Související příspěvky:


Domů | NovinkyKomentáře | Náhledy | *Nastavení | Stažení | Sponzor | Kontakt | Nápověda | Archív | **Fórum | **Tajné

SuperLink.cz NAVRCHOLU.cz PageRank Seznam S-Rank JyxoRank Alexa Rank Compete Rank Powered by WordPress


Partneři a Sponzoři webu GreyLinkDC++

Webhosting Endora.cz GreyLinkDC++ » Klikni pro info o statusu Sponzor a Partner

CZIN.eu | Začátek.cz | Katalog.mzf.cz | Telsey.cz | Webkatalog | TopLinks.cz | TopSites.cz | HyperSmash


Advertising / Reklama