Vítejte na neoficiálním webu GreyLinkDC++ věnovaném NMDC klientovi nové generace pro P2P síť Direct Connect Dnešní datum: Aktuální čas: Svátek má: • Podpořte GreyLinkDC++ libovolnou částkou se systémem PaySec. • Copyright © 2007 - 2012 GreyLinkDC++ • All rights reserved.

Archív pro rubriku Prosinec, 2012

Hacktivističtí hrdinové z GhostShell a důvody pro jejich boj

10. prosince vypustilo hackerské uskupení GhostShell do světa údaje o více než milionu účtů získaných z databází Interpolu, FBI, NASA, ESA a mnoha dalších organizací. Aktivity této skupiny, která v letošním roce provedla už řadu dalších úspěšných operací, k sobě pochopitelně přitáhla pozornost médií, zprávy ovšem mlčí o příčinách, které GhostShell i další podobné skupiny nutí k činu.

12. 12. 2012

Pro přiblížení profilu skupiny GhostShell si nejprve dovolím připomenout její nejúspěšnější projekty.

Projekt Hell Fire (Pekelný oheň)
Na protest proti zatýkání hackerů ze skupiny LulzSec a hnutí Anonymous zveřejnila GhostShell množství dat především z amerických serverů. Jednalo se o záznamy z Wallstreet, CIA, MIT, poradních firem, bank, policejních oddělení, výzkumných institucí a dalších soukromých i státních subjektů.
Záznam projektu
Mirror

Projekt West Wind (Západní vítr)
West Wind cílil na informace z mnoha světových univerzit, GhostShell se snažila poukázat na nerovnováhu vzdělávacího systému a jeho celkovou zaostalost za moderními technologiemi.
Záznam projektu
Mirror

Projekt Black Star (Černá hvězda)
V souvislosti se zaváděním blacklistu v Rusku vyhlásila GhostShell ruským úřadům kybernetickou válku a na Internet umístila databáze získané ze stránek ruských podniků a policejních složek.
Záznam projektu
Mirror

Projekt White Fox (Bílá liška)
Zatím poslední z projektů GhostShell. Skupina na Internet v prosinci 2012 umístila ohromné množství uživatelských účtů získaných z Interpolu, FBI, NASA, ESA a mnoha dalších vládních organizací či dodavatelů, kteří mají kontrakty s těmito organizacemi. GhostShell se též připojila k výzvě Anonymous ohledně operací spojených s konferencí o telekomunikacích.
Záznam projektu
Mirror

Obrovský rozsah provedených operací je vskutku zaznamenáníhodný, stejně jako fakt, že GhostShell se snaží dbát na to, aby leaky databází, které světu poskytuje, způsobily pokud možno minimální riziko pro uživatele Internetu a obyčejné občany. GhostShell svými průniky do nejrůznějších systémů poukazuje hlavně na neschopnost odpovědných institucí svá data zabezpečit. Díky mediální pozornosti, která se skupině dostává díky masivním únikům dat, připojuje ke svým vyjádřením vzkaz pro všechny vlády a korporace, které jsou tak nebetyčně drzé, že stále pomýšlejí na regulaci a cenzuru Internetu. Vzkaz je ve své podstatě velmi prostý: Neopovažujte se Internet omezovat, Internet si přeje zůstat svobodný. Souběžně s tím se GhostShell pokouší přitáhnout pozornost ke kontroverzním tématům, ke kterým patří například studentské půjčky ve Spojených státech, které jsou příčinou zadlužování mladé generace na několik desetiletí dopředu.

Přestože se GhostShell (název skupiny se dá volně přeložit jako “Skořápka ducha”) podařilo tento svůj vzkaz, pod který by se každý racionálně uvažující člověk podepsal, rozšířit do všech koutů světa, média převážně přiživují ve veřejném mínění dojem, že se jedná o nebezpečná individua, se kterými by se mělo zacházet jako s bombovými atentátníky. Opět tedy dochází k základnímu nepochopení motivace hacktivistů – či spíše média tyto zprávy píšou přímo na objednávku, aby zastánci internetové regulace mohli donekonečna poukazovat na jakési “hackerské nebezpečí”. Média se tak nemusí obtěžovat s pochopením a tlumočením sociologického aspektu podobných činů a nadále fungují jako hlásná trouba libovolného režimu.

Co tedy vede člověka – hackera – k tomu, aby vnikl do uzavřeného systému a vzal z něj data, která následně zveřejní na Internetu? Touha po zisku? Těžko, v takovém případě by se hacker o svůj úlovek nedělil. Touha po slávě? Hacker si přeje zůstat v anonymitě, netouží po tom stát se celebritou. Chuť se pobavit? Tento důvod patrně hraje velkou roli, hackeři bývají často velmi hraví, ale risk, který jim hrozí při případném odhalení, se málokdy vyrovná zábavě. Tím hlavním důvodem tedy zůstává rozhodnutí něco změnit. Podílet se na tom, jak svět vypadá a funguje – což je něco, co je nám všem znemožněno i ve zdánlivě demokratických zemích. Nemůžeme se vyjádřit jinak než při rituálu voleb, který bývá zmanipulován a ve většině případů je dopředu rozhodnuto o výsledku díky propracované psychologické hře, ve kterou zásadní úlohu hrají právě média, která formují názor většinové společnosti. Demonstranti bývají rozháněni, petice ignorovány a absence prvků přímé demokracie v podobě referend nebo přímé odvolatelnosti veřejných činitelů způsobují ve společnosti to, co je s oblibou nazýváno “blbou náladou”. Jak by také mohli být lidé dobře naladěni, když je jim stále více dáváno najevo, že na jejich názorech nezáleží?

Hackeři, čili lidé, kteří díky svým schopnostem bývají zaměstnáni na velmi výnosných pozicích v IT sféře, si toto velmi dobře uvědomují. Mívají široký rozhled a dokáží pracovat s informacemi – ať už mají formu kódu v příkazové řádce nebo zpráv z mnoha na sobě nezávislých zdrojů. Mohli by ignorovat současný vývoj globální civilizace, ale to by šli sami proti sobě, museli by zanevřít na principy fungování vlastního oboru, protože by tolerovali něco, co nefunguje. Namísto toho se rozhodli projevit a vyjádřit svůj nesouhlas s nefunkčním společenským systémem, na jehož úskalí nejsnáze upozorňují ve velkolepém a kontroverzním stylu – zcizením dat. Ne pro osobní prospěch, ne se záměrem škodit. Pro šanci narušit současné rozdělení moci, kdy celé světové obyvatelstvo doslova dělá otroky několika vyvoleným zájmovým skupinám, které si svět rozparcelovali do několika sfér svého vlivu.

Ne, hackeři nejsou zločinci. Jsou to hrdinové. Hrdinové, kteří nepotřebují bojovat s mečem či kulometem v ruce. Stačí jim informace, které do světa vypustí a doufají, že se lidé konečně bez ohledu na ideologii spojí a dají jasně najevo svůj nesouhlas s tím, že se s nimi zachází jako se zbožím.

GhostShell o svých aktivitách pravidelně informuje na twitteru.

 

Datum: 12. 12. 2012, Autor: Adam Skořepa
Přečteno: 200x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 7 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Ministerstvo dopravy ohrožuje životy cestujících

Občanské sdružení Naši zemi nedáme! vyzývá předsedu vlády Petra Nečase k neprodlenému zásahu proti úředníkům ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), kteří jedním škrtem pera znehodnotili šedesátimiliardovou investici do železničního koridoru a ohrozili životy a zdraví statisíců cestujících.

10. 12. 2012

Preventivní kontroly na železnici jsou minulostí

Úředníci ministerstva dopravy novým výkladem platné legislativy znemožnili kompetentním orgánům (Drážní úřad a Drážní inspekce) provádět preventivní činnost při kontrole bezpečnosti železnice a drážní dopravy v celé České republice. V době, kdy nebyl systém kontrol omezen, bylo prováděno 4951 preventivních akcí ročně, přičemž zjištěné nedostatky byly neprodleně odstraňovány. Po zásahu úředníků ministerstva dopravy zůstanou všechny nedostatky nepovšimnuty až do doby, kdy způsobí mimořádnou událost s nepředvídatelnými následky! Kontrolní úřady budou muset předem informovat doporučeným dopisem kontrolovaný subjekt, musí mu oznámit, kdy, kde a co budou kontrolovat. Takový postup bude stejně efektivní, jako kdyby policie musela předem informovat řidiče, kdy a kde bude kontrolovat řidiče na alkohol nebo technický stav vozidla. Řidič by měl jistotu, že nikdy ho nikde nemůže žádná kontrola překvapit.

Zmíněným bezprecedentním opatřením nebyla ušetřena jediná koruna ze státního rozpočtu, ani jedno systematizované místo ve veřejné správě a Česká republika se dostala do kuriózní situace, kdy zrušila aktivitu, ve které byla odbornými drážními institucemi (ERA – Evropská železniční agentura) vyzdvihována jako vzor efektivního konání prevence ve veřejné správě.

Zmařená šedesátimiliardová investice

Státem vlastněná Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nepromyšleně rozhodla o převedení levostranného provozu na koridoru Břeclav-Přerov-Bohumín (tzv. Ferdinandova dráha) z levostranného na pravostranný (odkaz).

Státní úředníci nepravdivě informovali veřejnost, že zmíněné opatření s sebou přinese jen minimální náklady a nebude mít vliv na provoz na trati. Důsledkem tohoto byrokratického aktu je však znehodnocení funkce tzv. Dluhonické spojky (odkazy – videa 1 a 2), která mimoúrovňově propojovala hlavní železniční tah z Prahy do Ostravy se zmíněnou Ferdinandovou dráhou. Dojde tak ke snížení propustnosti části železničního koridoru, protože dvoukolejná trať od Prahy a Olomouce se napojovala na Ferdinandku mimoúrovňově, takže protijedoucí vlaky se všude míjely. Od nynějška se bude muset vlak úrovňově, tedy na výhybkách stanic Dluhonice či Prosenice, dostat zleva doprava, přičemž během tohoto manévru musí stát všechny protijedoucí vlaky. Takže než průměrný nákladní vlak v tomto bodě přejede zprava doleva, zablokuje všechny ostatní vlaky ve všech směrech na cca 3 minuty. Je to jako kdyby byl na dálnici instalován jednopruhový úsek se semaforem a chvíli by se jezdilo jedním, chvíli druhým směrem.

Tím byla z velké části zmařena šedesátimiliardová investice státu do rekonstrukce železničního koridoru, jehož propustnost se uvedeným administrativním opatřením výrazně sníží a státu vznikne nutnost vybudovat na již zrekonstruované trati zcela nové mimoúrovňové křížení v ceně řádu miliard korun. Kapacita celého koridoru do doby, než bude toto mimoúrovňové křížení zbudováno, bude nižší než před investováním desítek miliard korun!

Dle obecné teorie sítí je známo, že propustnost celé sítě je dána propustností jejího nejužšího místa, takže SŽDC z kapacitního koridoru zbudovaného za 60 miliard korun udělala administrativním zmetkem jednokolejnou lokálku.

Vzhledem k tomu, že resort dopravy je dlouhodobě bez kompetentního vedení, a vzhledem k hrozícím škodám na majetku státu a bezpečnosti cestujících vyzýváme předsedu vlády Petra Nečase k neprodlenému zásahu vedoucímu k nápravě zmíněných skutků a potrestání viníků.

Tuto výzvu podpořili:
Nádraží nedáme!, o. s.
Klub přátel lokálek, o. s.
Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje a radní pro dopravu
Zdeněk Žák, bývalý generální inspektor Českých drah

Ke stažení:
Nova_Pravidla_SD2012-1.pdf, 329 kB

Odkazy:
Občanské sdružení Naši zemi nedáme!

 

Datum: 10. 12. 2012, Autor: Pavel Prchal
Přečteno: 384x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 11 čtenářů, celková známka je 1.18.


Komentáře k článku

10. 12. 2012
xChaos
Afinita vlakofilů k Pirátské straně je zajímavá záležitost

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Bizár Česko 2012


S režisérkou a studentkou FAMU Apolenou Rychlíkovou jsme si na Pirátských novinách povídali před rokem. Mezitím stihla natočit nový film o protestech proti současné vládě s názvem Padá vláda, něco si přej. Společně s dalšími tvůrci točí dokument o bývalých českých premiérech, jí připadl portrét Mirka Topolánka. Film Padá vláda, něco si přej můžete získat zakoupením streetpaperu Nový Prostor, součástí prosincového vydání je i tradiční DVD s novými studentskými filmy.

9. 12. 2012

Před
rokem jsme probírali tvůj aktuální dokument o Petru Hájkovi. Jak film hodnotíš
s ročním odstupem?

Tak jak… pořád stejně. Já ho vlastně od té doby pořádně
neviděla. Nejsem ten typ, který se na své „dílo“ blaženě kouká na každé
z projekcí (a že jich bylo relativně dost, na v podstatě nevýznamný studentský
film). Ale samozřejmě, že si občas říkám, jestli jsem neměla být tvrdá,
konfrontační, nekompromisní, jestli to takhle stačilo…

A myslím, že ano, mohla jsem být tvrdší, na druhou stranu
si absolutně nedokážu představit, jestli by to něco přineslo. Takhle mám prostě
zakonzervovaného konzervativce českého, tedy velmi speciálního typu v
nejčistější podobě, která je možná. A tak je to vlastně dobře, tedy z reakcí se
zatím zdá. Zvlášť v kombinaci s tou neživou, v prostoru a čase ustrnulou,
pro účely tohoto natáčení záměrně zvolenou filmovou formou.

Ten film je vlastně svým způsobem konzervou nejen jeho,
ale mojí… Dvaadvacetileté děcko, ještě trochu naivní, se silnou touhou poznat
někoho, kdo je úplně jinej, třeba ho i pochopit… Nevím. Strašně mě to
natáčení naučilo. Teď jsem mnohonásobně radikálnější. Tehdy jsem se tak
rozkoukávala. Je dobře, že mi Petr Hájek vlez do zornýho pole.

To
si ovšem budou muset diváci počkat asi až na tvůj další film, protože v tvém
letošním dokumentu „Padá vláda, něco si přej“ filmařskou radikalitu nevidím.
Možná záludnost a rafinovanost, ale to bych nesměl vědět, že do tohoto natáčení
si šla s naprosto opačnými úmysly.

Já jsem taky nemluvila o radikalitě filmařské. Jde o názorovou.
Že mam víc jasno a už nechci byt tak shovívavá. Ale je fakt, že na počátku každého
natáčení je entuziasmus, radostna zvědavost, snaha něco zjistit, empiricky ověřit.
Což je i případ „Vlády“, která vyrostla na nespokojenosti, ale i zvědavosti a jistě
i na naivitě, že najdeme třeba jen v náznaku recept, jak z těch sraček ven.

Projekt
Pozitivní evoluce Karla Janečka, jednoho ze tří hlavních protagonistů filmu
Padá vláda, něco si přej, tedy tím receptem není?

Ne. Naopak. Zvlášť teď, po „Žitovi 44″.

Aha,
takže další film bude o Landovi? A nejsou tyhle bizarnosti v podstatě jen další
pokračovaní tendencí ve stylu Věcí veřejných či Holešovské výzvy? V trochu jiné
podobě samozřejmě.

Teď tě nechápu. Naschvál to zlehčuješ… O Landovi točit
nechci. Toho tam do filmu jen přistřihnu, aby to každýmu normálnímu člověku
bylo jasny, co je to za hnus. Fakt.

Mam většinou tendenci věci bagatelizovat, dělat si ze všeho
prdel. V sobotu v noci jsem ale čuměla na ten úlet na Slavících a měla poprvé v
životě fakt reálný pocit, že se po tomhle lidi můžou zbláznit. Chápeš? Po výstupů
blbečka s pseudorunama na mikině, který jsou vlastně písmo z Pána prstenu, s
kohoutem v náruči a hubou plnou rádoby mystických keců o králi králů… Kterým
je pán, který si, při vši úctě, myslí, že když je dobrej v matice, je dobrej ve
všem. Ale že se vůbec divím. Vždyť je to cely jen otázka elit

Nezlehčuji
to. Samozřejmě i bizarnosti dokáží být velmi nebezpečné. Narážel jsem na něco
jiného, že lidi jsou naštvaní a začíná jim být celkem jedno jakým způsobem a s
kým v čele dají průchod své naštvanosti. Někdy jdou takzvaně „na
cikány“, někdy proti České televizi, jindy proti vládě. Ovšem alternativa
není zatím moc jasná, a to nejen v Česku. Takže kde hledat ten zázračný recept?

Jenže rozdíl mezi Landou a Vítkem Bártou je ten, že z nich
dvou je Landa ten uspešný manažer. Už čtvrt století. Je naivní si myslet, že to
děla takzvaně pro lidi. Děla to pro sebe. Že jsme tohle ještě neprohlédli je
teprve ten bizár! A spojeni s Janečkem je ideální. Krása! Landa k němu, morálnímu
obroditeli, nahnal všechny ty takzvaný teplákový vlastence. Víš, tady se to
slilo. Jo, lidi jsou frustrovaní, protože váha jejich hlasu klesla na minimum,
ze všech stran se jim osekávají svobody, vydobyty v průběhu 20.stoleti,
politici si s nimi vytíraj prdel. A bum. Někdo o ně jakoby stojí a ptá se jich
„co pozitivního jste dnes udělali?“. Anebo říká „společně, společně
těm zlodějům a lhářům zatopíme!“. No kdo by to nebral, ne? 

A ten recept? Ježíš nevím! Zdravej rozum, základní dávka
sebevědomí a hlavně žádnej resentiment. 

Obávám
se, že tvůj recept je už příliš intelektuální. Ani já pořádně nevím co přesně
si představit pod slovem resentiment. To vás učí na FAMU, tyhle cizí slova?

Ne. Tam se s tím, že je znáš, počítá. Učí nás tam myslet,
víš.

Ale
neučí vás, jak se stát tribunem lidu, což je pochopitelné. Co myslíš, že můžeš
ovlivnit filmem? 

Někdy mám pocit, že všechno. A jindy, že nic.

Závěr
tvého filmu odhalí mnohé. Třeba že dobromyslný miliardář přestává být pozitivně
naladěný a zapálený pro zlepšování poměrů v Česku, když je upozorněn, že ke
svému majetku přišel sice legálně, ale způsobem, který není možné dále
tolerovat. Protože systém neženou do krize nějací Janečkovi zlojedi, ale i
nadvláda neproduktivního spekulativního kapitálu, který bude muset být více zdaněn
a regulován. To mi přijde jako poměrně zásadní myšlenka, která ve filmu zazní.
Souhlasíš s ní?

Ten závěr je dobrej, ne? Mám ráda, když se lidi potkávaj,
hádaj… skoro vždycky je to zábavný. No a k tomu zbytku. Já teď mám zrovna období,
které si nazývám „o redistribuci“. Že mi nejde na mozek, jak někdo muže
vydělávat ty horentní sumy za práci, která je… je co? Od kdy má ředitel Sazky
právo brát milion měsíčně, když moje babička se cely léta dřela a má sedm litru
důchod? Já teda ekonomice nerozumím, ale s tím burzovním spekulováním se to má stejně.
Co to znamená, že jsou trhy neklidné a jak je možně, ze takový věci nam, lidem
tak mimo tzv. realitu wall street, tak radikálně zasahuji do zivota?

Kateřina
Kňapová píše teď na Deníku Referendum
v
reakci na Janečkovu „pozitivní evoluci“: „Hrou na depolitizovanou
kartu se zase můžeme vyhnout otázce často protichůdných zájmů jednotlivých
skupin a představám o uspořádání světa, o které se v politice vede boj.“
Kdo myslíš, že tenhle boj vyhraje?

Tak Ty nevíš, co je resentiment, ale tohle si nějak
vyložíš? Nevím. Ta teze mi přijde překombinovaná a nepolitická karta je
politikum jak vyšitý. A kdo vyhraje jakej boj? Takhle to bude : 

Po rozdělení obyvatel na zlou většinu a hodnou menšinu
spravedlivých, jsou zrušeny i volby. Politici jsou vybírání na základě
matematického vzorce, který objektivně určí vhodné adepty. Ty pak do funkce
uvede kohout. Všichni občané jsou povinni každý den v 18:00 hlásit, co ten den
udělali dobrého. Dobré je všechno, co je myšleno upřímně. Cokoli je upřímné, je
současně vždy i pravdivé. Každý občan, který má vůči novému spravedlivému
systému nějaké výhrady, se může v rámci diskuze svobodně střelit do hlavy
(Standa Biller pro Žít Česko).

Tento scénář mi vzdáleně připomíná kambodžskou vládu
Rudých Khmérů. Z toho by teda asi Dan Landa neměl radost, když je proti těm
komunistům. Zkusme se vrátit na zem, k tomu rozumu. Kdyby byly předčasného
volby, koho by si volila?

Ježíš. Víš
co…já se pomalu začínám sžívat s tím, ze nevolit je taky rozhodnuti a vyjádřeni
postoje.

 

Takže
žádné Zelené? Ani Piráty? Ani nějakou úplně novou nezkaženou a morální stranu?

Jak říkám… začínám se prostě sžívat s pocitem, že
odmítnout volit, je volba a vyjádření politického názoru. Ale jinak bych
samozřejmě strašně ráda volila třeba sociální demokracii, zelený. Občas mě to
ještě přepadne. Že nadřadím ideologii realitě, a jen pro to ideologické
směřování dám nějaké straně hlas, bez ohledu na to, jak mě sere… ale na 80
procent to neudělám.

Zpátky k filmům. Jaký film tě letos zaujal? 

Určitě Krehká identita Zuzy Piussi, té momentálně trestně
stíhané Slovenky, dlouhodobě se věnuje čistě slovenským tématům a s železnou
pravidelností to dělá dobře. Její další film Od Fica do Fica je zas taková
slovenská varianta mojí Vlády, až mě to zarazilo… A z českých věcí určitě
Tělo mého těla Violy Ježkové, Neviditelná ruka trhu: Privatizace Barrandova od
Martina Kohouta, Pevnost Kláry Tasovské a Lukáše Kokeše (vítězný film Jihlavy).
Je toho dost. Taky maďarskej hraňák Je to jen vítr o pogromu na Romy v
Maďarsku, ale vlastně spíš o strachu. Jo a taky 161 88! jsem málem
zapomněla…….

A
máš i svůj vysněný film, který by si chtěla natočit?

No to je vlastně každej, kterej točím. Protože témata si
vybírám sama. Třeba teď děláme ve spolupráci s ČT portréty bývalých předsedů
vlád. Já mám Mirka Topolánka. To je skvělý. Potom píšu scénář k filmu o české
armádě. A tak si to teď tak pomalu skládám, ale nějaký ideál, ke kterému se
ubírám, to není. Protože vždycky, když se rozhodnu začít točit, je to vlastně
splnění snu.

Ale vlastně mi došlo, že můj vysněnej film je dokument o
Jaromíru Jágrovi. Fakt nechápu, jak jsem na to mohla zapomenout!

A
jaké jsou tvé sny, které se ti zdají?

Tak dneska se mi třeba zdálo o prezidentské kampani. Ale
to byla nuda. Po tom sobotním Landově výstupu se mi zdálo, že se fakt lidi
zbláznili a udělali tu revoluci. Ta skončila tak, že se Karel Janeček stal
českým králem. Landu jmenoval správcem všeho majetku. Landa zrušil nepovinnou
armádu a nahradil ji povinným kickboxerstvím. Byla to divnost. Mašírovali si po
ulicích v teplákovkách, Landa měl normálka uniformu, každé poledne se jezdilo
rallye na počest Janečka. Všichni, co nechtěli být takhle pozitivní, což se
projevovalo tím, že nehlásili, co pozitivního pro společnost dělají, museli
nastoupit na pozitivní převýchovu. Duševní i fyzickou. No já se přestěhovala s
kámošema do kanálu, kde vznikla nová fronta. Jakoby kulturní nebo tak něco.

 Docela srandovní
sen, dokud nepotkáš někoho, kdo Ti řekne: „Tak ten Landa, to musí být ve
spojitosti s panem Janečkem jen nějakej úlet, to hoďme za hlavu, když to přece
pan Janeček myslí tak dobře s námá se všema…“ A to je názor, kterej
se fakt šíří skrz současnou českou kulturní frontu! Nechápu.


čekal něco pozitivního nejanečkovského a on ti pořád straší v hlavě. Zdálo se
ti i Hajkovi?

Jasně, několikrát. Ale mně to v té hlavě straší, protože třeba
včera jsem byla na tom rolnění. Bylo to trapný. Vlastně víš co, všechny ty
Landovy aktivity jsou trapas, kdekoliv jinde by šašek jeho formátu byl terčem
žertů. U nás si zvesela vydělává těžký love a těší se zájmu médií. No a na Vyšehradě,
jdeš cestou ke Slavínu, všude slyšet rolnění, totální výsměch, drsní borci si
připevnili barevné rolničky na kanady a bombry, táhnou českou vlajku. Pak
vyleze Žito v obleku šaška s kámošema v teplákovkách a zpívají a lidi rolní…
A jako prostě matky s dětma, důchodci, dojatí patetičtí chlápci z posiloven s
holou hlavou, celé rodiny. To Tě ten smích přejde. A vrcholem je, že přijedou
novináři a zeptaj se ho úplně vážně: „Co je špatně s naší zemí, pane Lando? A
co bude příště?“ A pak se dočteš v Respektu, že jen tak zmlátil tři lidi,
protože nebyli pozitivní. Prej převýchova. Hurá.

Landovi
se zřejmě, a nejen jemu, stýská po začátku devadesátých let. A fakt tě nenapadá
na závěr něco opravdu pozitivního?

Ale jo. Že každá akce má i svou reakci. A že když se
třeba půlka obyvatel zblázní, udělá se té druhé půlce jasno a opustí ten naivní
pocit, že v téhle době nám nic nehrozí, protože přece žijeme ve svobodě.

 

Datum: 9. 12. 2012, Autor: Dalibor Záhora
Přečteno: 177x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 2 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Doporučení OSN, o kterých ani nevíte


V souvislosti s Dubajskou konferencí o telekomunikacích se hovoří o reálném nebezpečí omezení svobodného pohybu po Síti i o pečlivém sledování jejích uživatelů. Než se dozvíme, co na nás v Dubaji telekomunikační lobby opět chystá, rádi bychom našim čtenářům představili výňatek z dokumentu OSN, který by veřejné pozornosti rozhodně ujít neměl.

8. 12. 2012
Následující úryvek pochází z dokumentu “Užití Internetu pro teroristické účely”, který vydal UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime – Úřad OSN pro Drogy a Zločin). Jedná se o takzvaný “Protokol systematického přístupu”, který v sobě shrnuje postup pro odhalování teroristů či teroristických skupin. Tento dokument byl v současné podobě vydán v září letošního roku, nicméně praxe v něm popsaná je uplatňována mnohem déle.

Takže pokud jste někdy trpěli paranoidními představami, že jste (nebo kdykoliv můžete být) pod bedlivým dohledem, nemuselo se vždy jednat jen o vaši přebujelou fantazii.

  • Sběr dat: Tato fáze zahrnuje sběr dat tradičními metodami vyšetřování, mezi které patří získání informací vztahujících se k podezřelému, jeho spolubydlícím, relevantním spolupracovníkům či dalším lidem z okolí podezřelého. Informace jsou shrnuty v monitoringu aktivit a kanálů komunikace, včetně pevné linky a mobilních telefonů.
  • Vyhledávání dodatečných informací dostupných skrze internetové služby: Tato fáze obsahuje podání žádostí o poskytnutí informací uložených v databázích webových služeb e-komerce, komunikace či sociálních sítí, ke kterým patří například eBay, PayPal, Google a Facebook stejně jako specializované vyhledávače typu 123people.com. Data shromážděná těmito službami obsahují též internetové “cookies”, které poskytují klíčové informace ohledně více uživatelů využívající stejný počítač či mobilní zařízení.
  • Aktivity popsané v předchozích dvou fázích slouží k poskytnutí informací a vyhodnocení vzájemných referencí, které pomáhají utvořit profil vyšetřovaného jednotlivce či skupiny. Tyto informace zůstávají dostupné pro pozdější analýzu v dalších stádiích vyšetřování.
  • Požadavky na VoIP server: V této fázi si zákonné autority vyžádají informace od poskytovatelů VoIP služeb vztahujících se k vyšetřovaným osobám a jakýmkoliv dalším pobočkám či uživatelům stejných síťových zařízení. Informace získané v této fázi mohou být využity jako “chytrý filtr” pro účely ověření informací získaných v předchozích fázích.
  • Analýza: Velký objem dat získaný z VoIP serverů a od poskytovatelů různých internetových služeb je posléze analyzován. Dochází k identifikaci informací a trendů užitečných pro účely vyšetřování. Tato analýza může být usnadněna počítačovými programy, které mohou filtrovat informace nebo v rámci zdůraznění dat poskytnout grafické znázornění trendů, chronologie, existence organizované skupiny a její hierarchie, geolokace členů takové skupiny či faktorů známých mezi více uživateli, například běžný zdroj financování.
  • Identifikace předmětů zájmu: Ve fázi následující po chytré anyláze dat se určují předměty zájmu, mezi které patří například informace o podporovateli propojené s bankovním, e-mailovým nebo VoIP účtem.
  • Aktivita stíhání: V této fázi zákonné autority zahájí taktiku za účelem dopadení, pro kterou jsou využity digitální komunikační kanály stejně jako ty tradiční. Aktivita stíhání může být podniknuta v rámci spojení s telekomunikačními službami, jakými jsou pásma pevné linky, mobilní pásma a bezdrátová komunikace, stejně jako ve službách poskytovaných ISP, kterými jsou komunikační služby jako e-mail, chat nebo fórum. Zejména v posledních letech byla v nových komunikačních technologiích objevena slabá místa, která mohou být využita pro vyšetřovací nebo zpravodajské účely.  S náležitou péčí by mělo být přistupováno k zajištění forenzní integrity shromážděných dat a potvrzení pokud možno veškerých shromážděných poznatků objektivními identifikátory, jako jsou GPS souřadnice, určení času nebo kamerový dohled.

Je-li to umožněno domácím právem, mohou zákonné autority využít digitální monitorovací techniky usnadněné instalací počítačového hardware nebo aplikací, mezi které patří například virus “Trojský kůň” nebo keylogger (snímání stisku kláves), na počítač sledované osoby. Toho je dosaženo skrze přímý či vzdálený přístup k danému počítači. Je nutné brát zřetel na technický profil hardware, který má být kompromitován (přítomnost antivirové ochrany nebo firewallů), a osobní profil všech uživatelů zařízení, přičemž se cílí na nejméně sofistikovaný uživatelský profil.

Celý dokument (pouze v angličtině) si můžete stáhnout zde, originální znění Protokolu systematického přístupu naleznete na stranách 60-61.

Není příliš obvyklé, aby složky provádějící sledování nebo vydávající doporučení k jeho průběhu tak otevřeně ukazovaly své karty a tím umožňovaly “pravým teroristům” vyhnout se dopadu takových postupů. UNODC na dotaz, jak je možné, že sám od sebe vydal report obsahující líčení způsobu práce při odhalování teroristů, odpověděl následovně: “Jsme transparentní v tom, co děláme, krom toho je záměrem publikace sdílet doporučenou praxi, která byla ustanovena, a pomoci vzdělávat soudce a prokurátory.”

Přestože se úřad snaží schovávat za magickou formuli “transparentní”, z jeho “doporučené praxe” vyplývá, že využívání těchto nových postupů by mělo být co nejvíce rozšířeno, s čímž jde ruku v ruce i závadění celoplošného sledování všech obyvatel, ať už formou obřích projektů typu INDECT nebo lokálního dohledu. Je jen zbožným přáním uživatelů Internetu, že soudci a prokurátoři budou skutečně dostatečně vzděláni a budou ctít presumpci neviny. Jinak totiž uživatelé čelí dalšímu riziku dolování dat, které na Internetu už dnes číhá po každém kliku.

 

Datum: 8. 12. 2012, Autor: Adam Skořepa
Přečteno: 470x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 4 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Hackeři umístili posměšný vzkaz na Skylink


Hackeři ze skupiny czechurity umístili v sobotu 8.12. na stránky skylink.cz svůj ironický vzkaz, kterým se vysmáli provozovateli.

8. 12. 2012

Svým úspěšným „zářezem“ se hackeři pochlubili na svém twitteru, o chvíli později tuto zprávu rozšířila i česká odnož hnutí Anonymous. Hackeři tímto způsobem pravděpodobně chtěli poukázat na nepopulární krok zpoplatnění služeb Skylinku, se kterým jeho uživatelé nebyli spokojeni. Zajímavou skutečností je, že o Skylinku se czechurity na svém twitteru vyjádřila už 18. listopadu, zdá se, že technický personál Skylinku si s úrovní zabezpečení svých služeb příliš hlavu neláme.

 

Datum: 8. 12. 2012, Autor: red
Přečteno: 170x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 1 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Piráti nabízejí místa ve volebních komisích pro volbu prezidenta

Další volby se blíží, nyní se jedná o historicky první přímou volbu hlavy státu v historii České republiky. Piráti jako už tradičně nabízejí svým příznivcům a fanouškům možnost se zapojit do volebních komisí a tím se na proces voleb podívat z jiného úhlu. Účast ve volební komisi je navíc ohodnocena finančním příspěvkem, takže kromě zajímavé zkušenosti získáte i příležitost drobného přivýdělku.

6. 12. 2012

Chcete dohlížet na regulérnost prezidentských voleb a ještě si něco málo přivydělat? Jak jistě víte, 11. a 12. ledna 2013 se koná první kolo volby prezidenta. Případné druhé kolo pak proběhne 25.-26. ledna.

Piráti mohou díky senátoru Liboru Michálkovi do každé okrskové volební komise delegovat jednoho občana. Jestli máte zájem být delegováni a máte v období prezidentských voleb volno:

  1. Zaregistrujte se přes formulář na pirátském webu.
  2. Zúčastněte se prvního zasedání okrskové volební komise, jehož termín vám bude doručen poštou. Pokud pozvánku do několika dní nedostanete, najdete termín prvního zasedání na úřední desce nebo kontaktujte úřad. (Pokud se na první zasedání bez omluvy nedostavíte, nebude vám umožněno složit slib.)
  3. Přečtěte si návod, který pro vás Piráti připravili.

Členovi okrskové volební komise náleží odměna 1300 Kč, předsedovi komise pak 1600 Kč. Pokud se bude konat druhé kolo volby, odměna se navyšuje o 200 Kč. V případě více zájemců upřednostňujeme naše registrované příznivce, po případě dříve přihlášené.

Registrovat se můžete do neděle 9. prosince.

 

Datum: 6. 12. 2012, Autor: Piráti
Přečteno: 78x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 1 čtenářů, celková známka je 1.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Čunek předsedou Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti


Senát dnes schválil změnu předsedy Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti. Na místo Miluše Horské, která byla zvolena místopředsedkyní Senátu, byl zvolen Jiří Čunek.

6. 12. 2012
Dále byly zřízeny podvýbory Podvýbor pro sport (předsedou je senátor Karel Kapoun) a Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání. Předsedou výboru je Milan Štěch, dalšími členy jsou Jaromír Jermář, Jiří Lajtoch, Josef Řihák, Eva Syková, Jaroslav Zeman, Jiří Šesták a Jiří Čunek. (stenozáznam, pořad 2. schůze Senátu v 9. funkčním období).

Podle usnesení se členem Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti může stát senátor, který se touto problematikou zabývá nebo má o ni zájem. Statut stálého hosta mohou získat zástupci odborné veřejnosti. Schůze Podvýboru se konají nejméně šestkrát ročně. Seznam členů výboru bude znám až na po proběhnutí registrace, která končí v prosinci.

Senátor Čunek je dlouhodobě kritizován za svůj kontroverzní přístup k romské menšině, na problematice se zviditelnil vystěhováním romských rodin ze Vsetína do jiných obcí. Tato kritika společně s jeho soudní kauzou měla vliv na jeho nezvolení místopředsedou Senátu. Kvůli nepřijatelným názorům Jiřího Čunka a Tomia Okamury, vystoupila z Klubu pro obnovu demokracie bývalá ústavní soudkyně Eliška Wágnerová.

 

Datum: 6. 12. 2012, Autor: daz
Přečteno: 185x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 1 čtenářů, celková známka je 1.


Komentáře k článku

6. 12. 2012
Tomáš
provokace

6. 12. 2012
vlasta klepák
Re: provokace

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Vzhledem k neúměrně rostoucím nákladům na teplo, se ústy mluvčího
státního Energetického regulačního úřadu dává obyvatelstvu na
následující zimní období alespoň dobrá rada.

Vyberte si ve vašem
objektu, bytě či domě, jednu co možná nejmenší místnost, co nejdále od
stěn i oken, nejlépe uprostřed stavení s co nejmenšími dveřmi, kvůli
úniku tepla, ale s radiátorem. V panelácích to bude právě záchod, č
i koupelna, v domech obvykle technická místnost, například kotelna. Tuto
místnost označte jako Ohřívací místnost a ve zbytku objektu udržujte
jen takzvanou temperovací teplotu, aby nezamrzla voda. Sestavte si
domácí či rodinný plán a choďte se pravidelně ohřívat. Vhodné je také
izolovat podlahu silnou vrstvou novin a stěny Oteplovny polepit
hliníkovou fólií. Více pro vás udělat nesvedem.

Sbohem a s některými na jaře nashledanou.

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Sedm aspektů vzdělávacího systému 21. století – díl první

Toto je první ze tří částí vizionářského článku o vzdělávání, který napsal „ruský Zuckerberg“, zakladatel největší ruské sociální sítě Vkontakte Pavel Durov. Článek jsme rozdělili pro pohodlnější čtení.

4. 12. 2012

Rozdíl mezi lidmi a zvířaty je v naší schopnosti předávat podrobné informace budoucím generacím. Nicméně, soudě podle propadající se kvality středoškolského vzdělání, jsme tuto dovednost prakticky zapomněli. Během 21. století zažijeme nástup nového modelu vzdělávání, který s tím současným bude mít pramálo společného.

Moderní střední školy byly vytvořeny během dávno minulé doby průmyslové revoluce. Jsou organizovány jako továrny, mají charakteristické zvonky, směny a přísnou dělbou práce. Tento systém se k dětem chová jako k surovinám, ze kterých se mají vyrobit budoucí dělníci a úředníci. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, jako by hlavním atributem člověka bylo datum jeho výroby.
 
Vyspělé země tento tovární model po mnoho desetiletí využívaly k vytváření armády dělníků a manažerů, kterou tak zoufale potřebovaly. Dnes již západní země nezvládají držet krok s průmyslovým rozvojem východu. Teď jejich standardizované střední školy produkují jen armády nezaměstnaných.
 
Kvůli své neschopnosti přiznat si systémovou krizi, která postihuje středoškolské vzdělání, západní společnost čím dál častěji místo samotných škol obviňuje děti, že jsou „vadné“. Dětem je diagnostikována hyperaktivita a jsou jim předepisovány stimulanty jako Ritalin. Tyto stimulanty otupují smyslové vjemy dětí a nutí je zaměřit pozornost na učebnice, tabuli a učitele.
 
Bez těchto stimulantů pozornost mnoha dětí, které farmaceutický průmysl označuje za nemocné, rozptyluje spousta informací okolo, ať už jsou to filmy, videoklipy, hry nebo interaktivní internetové služby. Nicméně chování dětí se dá snadno vysvětlit i bez lékařských diagnóz.
 
V dnešní době se na natáčení jediného Hollywoodského velkofilmu spotřebuje víc peněz, talentu a kreativity než na přípravu kompletních školních osnov. Tvrdá konkurence na mediálním trhu vytvořila svět, kde masová zábava přitahuje ty nejlepší umělce, nejlepší skladatele a nejlepší spisovatele.
 
Centralizovaný školský systém tomuto přebytku tvůrčích zdrojů konkuruje standardizovanými učebnicemi, jednobarevnými tabulemi a učiteli na hranici chudoby. Zatímco se mediální společnosti pilně učily ovládat špičkové komunikační technologie, školy ve 20. století prakticky zamrzly. Je zřejmé, že v systému středoškolského vzdělání bude muset brzy dojít k zásadním změnám… jinak prostě zmizí důsledkem vlastní zbytečnosti.
 
Takže co můžeme čekat od škol budoucnosti?
 
Vzdělávání pomocí interaktivních přednášek od těch nejlepších učitelů
 
Představte si na chvíli, že by hollywoodské velkofilmy nepřicházely do měst a vesnic jako digitální kopie, ale jako scénáře, podle kterých by místní divadlo pořádalo představení v kulisách a s herci přímo z té vesnice. Když se diváci přijdou podívat na Titanic, místo Leonarda DiCapria na palubě zaoceánského parníku uvidí vesnické obecenstvo svého souseda Ivana Petroviče na loďce z kartonu.
 
To by se asi neuchytilo, že? Jenže přesně tenhle druh předdigitálního předávání informací se dnes používá ve středoškolském vzdělávání.
 
Teď si představte, že jste pomocí celostátní soutěže našli ty nejtalentovanější a nejnápaditější učitele pro každý předmět: Učitele, kteří dovedou vysvětlit ty nejsložitější koncepty pomocí snadno pochopitelných pojmů a jejichž přednášky studenty plní nadšením a touhou učit se. Představte si, že přednášky těchto špičkových vyučujících budou digitalizovány a doplněny názornými studijními pomůckami. Po každé přednášce tito učitelé zadají studentům úkoly k samostatnému vypracování a proberou s nimi správná a chybná řešení předchozích úkolů, která studenti odeslali.
 
Studenti by mohli položit libovolnou otázku pomocí vyhledávání klíčových slov nebo vybráním otázky ze seznamu. Učitelé pak dostanou zprávu o zatím nezodpovězených otázkách, aby mohli nahrát videoodpověď a rozšířit tak stále rostoucí databázi vědomostí. Po pár letech už bude mít každá otázka předpřipravenou odpověď.
 
V tomto novém digitálním věku bude jediný špičkový učitel moci učit miliony studentů a vedle toho i žáci z těch nejzapadlejších vesnic budou mít virtuální přístup k těm nejlepším učitelům v zemi. Tito noví „superučitelé“ se stanou hrdiny celých generací a v popularitě a uznání předběhnou i nejpopulárnější herce. Poprvé v historii hromadného vzdělávání budou mít děti tyto šiřitele vědomostí ve velké úctě a budou chtít následovat v jejich šlépějích – to je nenahraditelný psychologický základ každého procesu vzdělávání.
 
Příklad ze současnosti
 
Sebastian Thrun ze Stanfordovy univerzity vyučoval krátký kurz o umělé inteligenci, dokud ho jednoho dne nenapadlo své přednášky zdigitalizovat, přidat interaktivní úkoly a nahrát je na internet. Během šesti měsíců se jeho publikum rozrostlo z 200 na 160 000 studentů po celém světě a jeho učebna na Stanfordu se vyprázdnila, protože téměř všichni studenti dali přednost digitální verzi přednášek. Sebastian v tom pokračoval a natočil nové kurzy, včetně jednoho sedmitýdenního, ve kterém slibuje naučit každého studenta, který má zájem, jak si vytvořit svůj vlastní Google.

Původní článek

 

Datum: 4. 12. 2012, Autor: Překlad: Petr Kopač, Ivan Sirko
Přečteno: 166x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 7 čtenářů, celková známka je 1.14.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Kam se ubírá česká zahraniční politika?

Zarážející přístup České republiky při hlasování na valném shromáždění OSN ve věci uznání Palestiny coby nečlenského pozorovatelského státu překvapil mnoho lidí, o to více šokující bylo zdůvodnění tohoto rozhodnutí. A sice že uznání státní suverenity Palestiny bude překážkou v uzavření míru. Česká zahraniční politika pod taktovkou spícího knížete Karla opět ukázala, na čem jí ve skutečnosti záleží – na posluhování zájmům Spojených států.

4. 12. 2012

Narážet na skutečnost, že Česká republika se po Sametové revoluci a následně po oddělení od Slovenska vždy s až fetišistickou oddaností obracela ke Spojeným státům (a to i za sociálnědemokratických vlád), není asi nutné. Není třeba připomínat, že uznání Kosova (které se po mnohaletém martyriu v roce 2008 stalo samostatným státem) je de facto stejný příběh jako ten o (ne)uznání Palestiny. Jediný rozdíl je v tom, že uznat Palestinu se v současné době Spojeným státům ani trochu nelíbí. Jak by s ním také mohly souhlasit, když potřebují mít na Blízkém východě vyklizené pole pro rozšiřování svých trhů? Když po zmanipulování výsledku občanských převratů v Libyi a Egyptě nyní hladově obrací zrak na Sýrii, aby připravily Írán (který je další “na řadě”) o posledního spojence? Spojené státy se jako vždy snaží cynicky využít revolučních vln a proválečných nálad některých vlád, aby uvrhly svět do mnoha malých konfliktů, které budou izolované a nepřerostou ve světovou válku, která by mohla ohrozit životy jejich občanů, kteří jsou stále dokola oblbováni abstraktem “svobody a demokracie” a své vládě povolí vždy všechno, pokud někdo chce, může si i zaprotestovat, ale zdegenerovanou společností to stejně nehne. Ano, nalijme si čistého vína – Spojené státy nešíří po světě mír, Spojené státy začínají válku za válkou a stále nemají dost. Těžko posoudit, zdali je v tomto ohledu horší počínání defenzivního a autoritativního Ruska nebo uzavřené Číny, jejíž krutost vůči jednotlivým etnikům nemůže být považována za něco akceptovatelného. Agresivita a v západních zemích i určitá mediální “nedotknutelnost” amerických hodnot a přístupů k řešení jednotlivých konfliktů je však též na pováženou.

Česká republika obdržela díky svým postojům ke globální politice řadu pochval. Chválu na nás nyní pějí Židé i Američané – jsme prý spolehlivým a dobrým spojencem, s nímž se skvěle budují partnerské vztahy. Aby taky ne, partnerské vztahy se v prostředí naší korupční politiky utvářejí vskutku jedna báseň. Jsou to ale opravdu partnerské vztahy, o které bychom měli stát? Není už náhodou čas se vymanit ze zajetí dualismu Západ kontra Východ a začít uvažovat trochu jako lidé, jako empatické a chápající bytosti? Nebo si vážně musíme vybrat takového premiéra, který bude papouškovat lži o tom, že “Izrael má právo se bránit!”, přestože celý izraelsko-palestinský konflikt je o něčem úplně jiném?

Nechutný pragmatický přístup vrcholných českých politků, kteří považují Izrael za nárazníkovou zónu před “muslimským nebezpečím”, se vyznačuje především ignorací událostí v této oblasti. Celý konflikt je způsoben především neochotou izraelské vlády ustoupit od svých megalomanských plánů na rozšiřování židovského státu a fanatismem Hamasu. A stejně jako je Izrael pod vedením Benjamina Netanjahua (který válku posvětil hlavně kvůli vidině volebního vítězství) maňáskem Spojených států pro jejich vychytralou dobyvačnou politiku v regionu, funguje Hamas jen jako lokální loutka vlivných arabských skupin, které si z Palestiny dělají odbytiště svých zbraní a dalších produktů. Argument o “oddálení míru” je tedy zcela lichý – povýšení Palestiny na nečlenský stát OSN naopak mír přibližuje, protože se Palestina bude muset naučit jednat zodpovědněji a bude muset odříznout některé své pochybné kontakty. Zároveň tím OSN konečně ukázala respekt vůči obyvatelům Palestiny a jejich kultuře, stejně jako tak učinila i v roce 1948 v případě Izraele.

Jenže vláda Petra Nečase, jež s takovou oblibou kritizuje různá nařízení EU, skepticky se vyjadřuje k návrhům na hlubší integraci a veškeré své neúspěchy či nedostatek finančních prostředků shazuje na bruselskou byrokracii, se prostě dál musí lísat ke Spojeným státům, které považuje za garanta “správného rozhodnutí”. Pravda je taková, že útočnou politikou Washingtonu lidé pohrdají daleko více než zdrženlivostí Bruselu. Možná by nebylo od věci, kdyby Petr Nečas a jeho kolegové ve vládě (které mění jako ponožky) přibrzdili ve svých jednostranných interpretacích izraelsko-palestinské problematiky a pokusili se opět o aspoň minimální kontakt s realitou. Ale to je zřejmě v případě této vlády a (nejen) její zahraniční politiky naprosto nemožné.

 

Datum: 4. 12. 2012, Autor: dt
Přečteno: 203x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 2 čtenářů, celková známka je 3.


Komentáře k článku

4. 12. 2012

4. 12. 2012
leclerc
ztráta soudnosti

4. 12. 2012
vlasta klepák
Re: ztráta soudnosti

4. 12. 2012
leclerc
Re: Re: ztráta soudnosti

4. 12. 2012
vlasta klepák
„překvapil mnoho lidí“

4. 12. 2012
Zajda

4. 12. 2012

Re:

4. 12. 2012
vlasta klepák
Re:

4. 12. 2012
lol
achjo

4. 12. 2012

Re: achjo

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Stránka 3 z 41234

Domů | NovinkyKomentáře | Náhledy | *Nastavení | Stažení | Sponzor | Kontakt | Nápověda | Archív | **Fórum | **Tajné

SuperLink.cz NAVRCHOLU.cz PageRank Seznam S-Rank JyxoRank Alexa Rank Compete Rank Powered by WordPress


Partneři a Sponzoři webu GreyLinkDC++

Webhosting Endora.cz GreyLinkDC++ » Klikni pro info o statusu Sponzor a Partner

CZIN.eu | Začátek.cz | Katalog.mzf.cz | Telsey.cz | Webkatalog | TopLinks.cz | TopSites.cz | HyperSmash


Advertising / Reklama

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat