Vítejte na neoficiálním webu GreyLinkDC++ věnovaném NMDC klientovi nové generace pro P2P síť Direct Connect Dnešní datum: Aktuální čas: Svátek má: • Podpořte GreyLinkDC++ libovolnou částkou se systémem PaySec. • Copyright © 2007 - 2012 GreyLinkDC++ • All rights reserved.

Archív pro rubriku Březen, 2012

Proč nepodporuji Holešovskou výzvuNázor
| Posledních pár dnů se v médiích objevuje tzv. Holešovská výzva a s ní
spojené protesty. Přestože zcela souhlasím, že vláda by měla podat
demisi, s Holešovskou výzvou jako celkem nesouhlasím. A hned vám řeknu
proč.

20. 3. 2012

Celkově by se obsah Holešovské výzvy dal shrnout do podoby klasického tříbodového plánu:

 1. Demise vlády a prezidenta
 2. ???
 3. Blahobyt!

Můj nesouhlas s výzvou jako celkem pramení právě z (absence) toho
klíčového druhého bodu. V pátečním Hyde Parku jsem se od mluvčího celé
akce v podstatě dozvěděl, že bude stačit líp vybírat politiky. Podle mě
to nebude stačit nikdy. Je úplně jedno, kteří vepři u koryt zrovna jsou.
Stejně se dřív nebo později vyválejí ve špíně (a ti zásadovější budou
vyváleni). Otázka není jestli, ale kdy. Proto výměna politiků sama o
sobě nic neřeší. Jako jediná možnost dlouhodobého zlepšení české
politické scény mě napadá jen důsledný a trpělivý dohled občanů nad tím,
co politici ve svěřeném úřadu provádějí.

K tomu je potřeba i možnost prohřešky hlavně u ministrů co nejdřív
trestat. A teď nemluvím jen o vyloženě trestných činech, ale i o prostém
neplnění volebního programu a přisvojování si pravomoci rozhodovat o
významných záležitostech, které nebyly tématem předvolební kampaně. Jako
nejjednodušší se nabízí prosté odvolání ministra z funkce (případně
celonárodní vyslovení nedůvěry vládě). Čekat celé 4 roky na další volby a
doufat, že se příslušného politika podaří nezvolit, bohužel nestačí,
protože voliči jednak mají krátkou paměť, a jednak je volební systém
nastavený tak, že funkcionáři velkých stran se možnosti nezvolení vůbec
bát nemusí.

A jak tedy na to? Nejjednodušší by bylo každý rok uspořádat jedno
celostátní hlasování navíc. Pokud by se ten rok konaly nějaké volby,
hlasování bude spojené s volbami. Hlasovalo by se pak celkem o 3 věcech:

 1. Nedůvěře jednotlivým členům vlády. Každý volič bude mít možnost
  na hlasovacím lístku označit členy vlády, kterým dá svou nedůvěru. Pokud
  některý ministr dostane nedůvěru na víc než 50% všech platných
  hlasovacích lístků, automaticky ve funkci končí. Pokud stejným způsobem
  nedůvěru dostane sám premiér, padá celá vláda. V obou případech by se
  nabízela i možnost diskvalifikace daného politika pro jakoukoliv vládní
  funkci i v dalším volebním období.
 2. Osobě nového premiéra pro případ vyslovení nedůvěry celé vládě.
  Každá parlamentní strana do hlasování nominuje jednoho kandidáta na
  budoucího premiéra. Pokud pak padne vláda, prezident bude muset jako
  nového premiéra jmenovat pouze politika, který v tomto hlasování dostal
  alespoň 34% hlasů (tedy výběr z nějvýše dvou možností), a pokud této
  hranice nedosáhne nikdo, tak bude muset vybrat toho, kdo dostal nejvíce
  hlasů celkem. Volič bude moct o novém premiérovi hlasovat bez ohledu na
  to, jestli tomu současnému dal nedůvěru nebo ne.
 3. Dodatečném mandátu pro vládu k rozhodování o věcech, které nebyly
  tématem předvolební kampaně. Seznam témat dodá vláda spolu s hrubým
  návrhem, jak chce v kterém případě postupovat. Tady by volič u každého
  tématu mohl dát hlas jak hlas pro, tak proti. Pokud se sejde 25% hlasů
  proti, vláda mandát nemůže získat (blokující menšina). V opačném případě
  pokud se sejde 50% hlasů pro, pak vláda může začít s realizací
  příslušného plánu.

Pokud nechápete smysl hlasování o dodatečném mandátu pro vládu, pak
si možná v definici pojmu „demokracie“ pletete druhý a třetí pád, stejně
jako Václav Klaus. „Demokracie“ znamená „vláda lidu“. Ovšem je to vláda
koho, ne čemu. Volební lístek není bianko šek. Politici
ve volbách dostávají mandát realizovat pouze to, co slibovali v
předvolební kampani, ne cokoliv si zrovna zamanou. Pokud je potřeba
řešit nějakou novou významnou otázku, musejí k tomu dostat mandát
zvlášť.

 

Datum: 20. 3. 2012, Autor: Martin Doucha
Přečteno: 58x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 1 čtenářů, celková známka je 5.


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Jak přesvědčit hejno o své vizi

Přátelé cizích lidí jsou lepší propagátoři než vy z toho prostého důvodu,
že oni jsou přáteli těch lidí a vy ne.

18. 3. 2012

Ale ještě než se pustíme do propagace, zamysleme se na chvíli nad podstatou
hejna.

V předchozí kapitole* jsme hodně mluvili o
formálních strukturách hejna. Udržujte velikost pracovních skupin kolem sedmi
lidí, rozdělujte neformální skupiny blížící se k počtu 150 lidí na dvě. To
nejspíš překvapí ty z vás, kteří věří a možná i trvají na tom, že hejno musí
být bez vůdce a zcela spontánní.

*) Toto je úryvek z
připravované knihy Swarmwise. Ta „předchozí kapitola“ ještě
nebyla zveřejněna.

Já na organizace bez vůdců nevěřím. Kolem sebe můžeme pozorovat, že změny
přicházejí vždy, když je lidem umožněno navzájem se inspirovat k velkoleposti.
To je vůdcovství. To je přímo učebnicová ukázka vůdcovství.

Oproti tomu když máte obří shromáždění lidí, kteří jsou nuceni shodnout se
na každém kroku, včetně významu pojmu shoda a postupů pro její dosažení, pak
něčeho dosáhnete jen těžko.

Proto když budujete hejno, je nezbytně nutné, aby všichni měli pravomoc
konat v hejnu jen na základě vlastního přesvědčení, že to podle nich pomůže
naplnit jeho cíl — ale nikomu nesmí být dovoleno udělit si pravomoc
omezovat ostatní, ať už na vlastní pěst nebo početní převahou.

Tento koncept — že lidem je dovoleno, doporučeno a očekává se od
nich, že na sebe vezmou pravomoc mluvit a jednat jménem hejna, ale v žádném
případě pravomoc omezovat to samé právo ostatních — je pro spoustu lidí
těžko pochopitelný. Byli jsme tak důsledně trénováni vnímat moc jako moc,
nehledě na to, zda nad naším vlastním jednáním nebo nad jednáním ostatních, že
je tento zásadní rozdíl třeba aktivně vysvětlovat. Těmto mechanizmům se ještě
budeme podrobněji věnovat v páté kapitole, kde budeme probírat, jak vytvořit
pocit začlenění a zabránit vzniku obav při formování základní motivace
hejna.

Důsledkem toho pokud někdo věří, že hejno by v zájmu naplnění svých cílů
mělo provést určitý krok, pak stačí, aby se do toho sám pustil. Když ostatní
budou souhlasit, že tento krok je přínosný, přidají se k dané činnosti.

Jsou dva klíčové důvody, proč by hejno nemělo být bez vůdce. Určitě jste si
všimli, že se stále odvolávám na „jeho cíle“. Ty pocházejí od vás,
zakladatele hejna. Kdybyste hejnu dovolili začít diskutovat o smyslu vlastní
existence, okamžitě by ztratilo schopnost lákat nové lidi — kteří jsou
přece přitahováni k hejnu, aby dosáhli určitého cíle, a ne z nějakého obecného
pocitu společenské soudržnosti.

Druhým důvodem jsou přímo tyto mechanizmy, kultura hejna dovolující lidem
jednat. Tyto hodnoty budou pro úspěch hejna klíčové a jsou zvoleny a
ustanoveny vámi jako jeho zakladatelem. Když hejno začne diskutovat o svých
postupech pro řešení sporů, což vlastně znamená, že už ani neexistuje postup,
jak se shodnout na dosažení dohody, aktivismus nezbytný pro hlavní cíl uvízne
na mrtvém bodě.

Proto věřím, že hejna bez vůdců ve finále nejsou schopná dosáhnout
hmatatelné změny světa. Kostra, kultura a cíle hejna musejí vycházet ze
zakladatele. Ve firemním prostředí bychom tomu říkali „poslání a
hodnoty“.

Ale stejně tak věřím i v konkurenci mezi mnoha prolínajícími se hejny,
takže aktivisté mohou volně vplouvat a odplouvat z organizací, které nejlépe
vyhovují změně, kterou by ve světě chtěli vidět. Jedno hejno bojující za daný
cíl nijak nebrání ostatním dělat to samé, byť třeba s trochu jinou sadou
parametrů.

Takže závěrem tohoto malého introspektivního zamyšlení je, že vize
konečných cílů hejna pochází, a musí pocházet, od vás — jeho
zakladatele. Jenže jak ještě uvidíte, to vůbec neznamená, že byste mohli
ovládat poselství předávané každému jednotlivci nebo že byste se o to dokonce
měli snažit. Naopak byste měli podporovat pravý opak.

Vy dodejte vizi. Mluvit bude hejno.

Tradiční marketing tvrdí, že aby poselství proniklo, musí zůstat
konstantní. Moje zkušenost říká, že to jsou totální žvásty.

Je dost dobře možné, že rutinní vzorce nákupů nebo rutinní volební vzorce
lze ovlivnit pomocí slaboduchých zpráv typu jedna velikost pro všechny. Ale
když chcete aktivisty, lidi, kteří pro dobrou věc nelitují námahy, tak
hrajete úplně jinou hru.

Když hledáte aktivisty, tak vás nezajímají rutinní vzorce. Chcete lidi
překypující energií, kteří se cítí jako vládci světa a nemohou se dočkat, až
vlastníma holýma rukama něčeho dosáhnou.

Zkuste toho dosáhnout pomocí reklamy v televizi. To nejde. Ať za to
utratíte kolik milionů chcete, není to možné. (Nehledě na fakt, že hejna se v
první řadě formují v prostředích trpících nedostatkem peněz.)

„Člověk se nenechá zabít pro půl pence denně nebo bezvýznamné
vyznamenání. Abyste ho uchvátili, musíte mluvit k jeho duši.“ —
Napoleon Bonaparte

Náš jazyk je společenským odznakem. Záleží na naší volbě slov, stejně jako
na drobných detailech ve výslovnosti a načasování. Náš jazyk je odznakem
příslušnosti ke skupině, a co je důležitější, i vyloučení ze skupiny.

Když za vámi někdo přijde a řekne vám faktické tvrzení jazykem, který máte
přiřazený ke skupině, kterou nemáte rádi, s vysokou pravděpodobností to
tvrzení odmítnete jako nepravdivé, přestože skutečně může být pravdivé. Naopak
když vám faktické tvrzení řekne někdo, kdo se obléká, mluví a chová v souladu
s vašimi společenskými názory, s velkou pravděpodobností to tvrzení přijmete
jako věrohodné a možná ho blíže přezkoumáte později.

Zní to samozřejmě. Přesto to před nástupem hejn na scénu nikdo pro
propagaci myšlenek nepoužíval.

Postup je až směšně jednoduchý: vysvětlete svoji vizi všem a nechte tisíce
aktivistů přeložit vaši vizi do slov, která se hodí do jejich specifického
společenského prostředí. Nevytvářejte zprávu typu jedna velikost pro všechny,
kterou se všichni budou muset naučit. Ta jedna velikost nebude sedět
nikomu.

Dám vám konkrétní příklad. Když přednáším o příležitostech spojených se
zastaralostí kopírovacího průmyslu, dokážu mluvit v mnoha různých jazycích.
Kdybych měl přednášet davu liberálních podnikatelů, říkal bych něco
takového:

„Existuje tu obrovská příležitost v podobě zkrácení hodnotového
řetězce. Prostředníci kopírovacího průmyslu už do koncových produktů a služeb
nepřidávají žádnou hodnotu, a tak na fungujícím trhu sami od sebe vymřou.
Jenže je tu problém, protože jejich monopol tomu brání. Proto musíme tomuto
zkrácení pomoct, protože odstranění této režie umožní růst celkového trhu,
budoucí příležitosti pro umělce-podnikatele a nahrazení zastaralých pracovních
míst novými.“

Jenže kdybych přednášel temně rudým komunistickým skupinám, které oslavují
Frakci Rudé armády jako hrdiny, zvolil bych jiný jazyk:

„Podle mě je fantastické, že kulturní dělníci konečně převzali
kontrolu nad svými výrobními prostředky a že konečně mají možnost svrhnout
překupnické kapitalistické parazity, kteří na jejich tvrdé práci desítky let
profitovali. Měli bychom pomoct našim bratrům a sestrám tuto změnu uskutečnit a
vytvořit z ukořistěných zisků překupníků nová pracovní místa pro naši
kulturu.“

Z faktického hlediska jsou oba výroky zcela identické. Říkám v nich
naprosto tu samou věc. Jenže každá z těch formulací by na opačnou
skupinu nefungovala; vyrazili by vás ze dveří a zájem o vaše hejno by byl
nadobro ztracen.

Pravda, tato dvě prostředí jsou extrémní protiklady, aby byla podstata
jasná. Ale i nepatrný náznak nečlenství může způsobit, že vaše myšlenka a vize
bude v diskuzi zavržena.

Proto potřebujete aktivisty — tisíce — aby vaši vizi přeložili
do tolika různých společenských prostředí, kolik máte aktivistů. Jen tak budete
moci svou vizí uchvátit jejich přátele, až ta vize bude obalena jazykem
příslušného společenského prostředí.

Nemyslete si, že pro každé prostředí to zvládnete sami. Nemůžete ovládat
všechny detaily jazyka a společenských norem. To nikdo neumí. Já sice umím
zhruba přizpůsobit jazyk díky dlouholetému tréninku v různých prostředích, ale
nemohu snadno změnit svůj vzhled. Když na prezentaci dorazím v obleku a najdu
tam ležérní hipíky, tak jsem skončil. Ať potom řeknu cokoliv, jejich dojem už
to nezmění.

Také je důležité a nezbytné, aby vašim aktivistům bylo doporučováno nejen
vaši vizi překládat, ale také ji podrobně rozvíjet a uplatňovat na konkrétní
scénáře. V politickém hejnu to například znamená, že potřebují umět za pochodu
překládat obecné principy do konkrétní politiky a vyjadřovat ji v jazyce
vhodném pro dané prostředí — vždy bez nutnosti žádat o dovolení. Můžete
tu uplatnit pravidlo tří aktivistů, nebo můžete rovnou všechny zmocnit jen
tak. Když to začne fungovat bez jakéhokoliv centrálního plánování a kontroly,
hejno začne doopravdy létat.

Samozřejmě se v hejnu objeví lidé, kteří budou mít námitky proti tomu,
jak ostatní interpretují vizi a obecné principy. To nás přivádí zpět k rozdílu
mezi zmocněním samotných aktivistů a mocí plést se do práce ostatním. Nabízí
se zlaté pravidlo sítě: „Když vidíte něco, co se vám nelíbí, přispějte
něčím, co se vám líbí.“

Toto pravidlo je naprosto zásadní a vy ho musíte vymáhat.

Jedna z nejhorších věcí, které se mohou stát hejnu, je vznik kultury řízení
ze zadní sedačky, kde ti, kteří jednají, jsou za to trestáni — a vaší
zodpovědností je zajistit, aby lidé, kteří jednají, za to byli odměňování,
dokonce — zvláště — dokonce i když si myslíte, že neudělali úplně
správnou věc.

Jinak vznikne kultura řízení ze zadní sedačky, která trestá ty, kteří
podstupují riziko a dělají věci, ve které věří, což je kriticky důležité pro
inspirování zbytku hejna. Když se to neděje, protože lidé se bojí cokoliv
dělat, hejno vymře.

Výňatek z
připravované knihy

Toto je část pracovní verze připravované knihy Swarmwise, která vyjde
v první polovině roku 2012. Bude to návod, jak sehnat a vést desítky tisíc
aktivistů s cílem změnit svět k lepšímu bez přístupu k penězům, zdrojům nebo
slávě. Kniha je založena na Falkvingeho zkušenostech s vedením švédské
Pirátské strany od nuly do Evropského parlamentu a zabývá se všemi stránkami
vedení hejna aktivistů k úspěchu u běžné veřejnosti.

Původní zdroj: Rick Falkvinge Selling Your Vision With A Swarm.

 

Datum: 18. 3. 2012, Autor: překlad Martin Doucha
Přečteno: 12x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Swarmwise: Co je to Hejno?

Hejno (anglicky „swarm“) je nový druh organizace, jehož vznik
umožnila dostupná a levná hromadná komunikace. Byť dříve byly na organizování
100 000 lidí třeba stovky zaměstnanců na plný úvazek, dnes to dokáže udělat
— a běžně to dělá — jediný člověk z vlastní kuchyně ve volném
čase.

17. 3. 2012

Koluje mnoho mýtů o tom, co to vlastně hejno je. Začneme vysvětlením, co
hejno není.

Není to beztvarý dav sobě rovných, kde nikdo nemá žádnou rozhodovací moc.
Přestože někteří tohle považují za ideální společnost, není to hejno.

Stejně tak to není tradiční hierarchická organizace, kde shora přicházejí
příkazy a od lidí dole se očekává, že je budou plnit. Hejno tak může z vnějšku
vypadat, ale ve skutečnosti tak nefunguje.

Spíše je to kostra vytvořená několika jednotlivci, která umožňují desítkám
tisíc lidí spolupracovat na společných životních cílech. Jednotlivci z těch
desítek tisíc lidí jsou většinou velmi různorodí a pocházejí ze všech koutů
společnosti, ale mají jeden společný cíl. Kostra vytvořená jedním nebo pár
jednotlivci těmto desetitisícům lidí umožňuje vytvořit kolem ní hejno a
společně začít měnit svět.

Kostra nemusí vypadat nijak složitě. V nejjednodušší podobě jsou to jen
prostředky ke komunikaci a diskutování o problémech, které chce hejno změnit,
například forum nebo server. Komplexita vzniká z meritokracie, která
představuje způsob fungování hejna a rozhoduje o směřování jeho činnosti jako
organismu.

Protože jsou všichni členové hejna dobrovolníci — vstoupili do něj,
protože hejno považují za vhodný nástroj pro změnu věcí, na kterých jim záleží
— vůdčí pozici lze získat pouze inspirováním ostatních vlastní činností.
Zakladatel hejna má díky tomu obrovský počáteční vliv, ale zdaleka není
jediný. V typickém hejnu objevíte, že se lidé povzbuzují navzájem napříč všemi
vrstvami a navzdory zeměpisným vzdálenostem, s jediným společným jmenovatelem
v podobě hlavních cílů hejna, kterých se každý jednotlivec rozhodl
dosáhnout.

Především, v hejnu je největší pozornost věnována tomu, co lidé
mohou dělat, ne tomu, co dělat musejí nebo nesmějí.

To je výrazně odlišuje od tradičních korporací a demokratických institucí,
které kladou největší důraz na to, co lidé dělat musejí a jaké mantinely
při tom nesmějí překročit. Tento rozdíl je zčásti důvodem, proč hejno dokáže
být tak efektivní: každý si z palety činností potřebných k dosažení cílů hejna
může vybrat to, co by chtěl dlouhodobě dělat, a nikdo mu nebude říkat, jak se
to nesmí dělat.

V hejnu nikdo nikomu nemůže přikazovat, co má dělat. (Lidé ale mohou
dobrovolně přijímat role a závazky.)

Místo toho se lidé navzájem povzbuzují. Aktivisté nemusejí podávat hlášení.
Protože každý neustále komunikuje se všemi ostatními, úspěšné projekty rychle
vytvářejí vlny. Z méně úspěšných se hejno poučí a život jde dál, aniž by někdo
někomu dával vinu.

Když chcete v hejnu získat vůdčí roli, musíte si stoupnout a říct
Chystám se udělat X, protože tím podle mě dosáhneme Y. Kdo by mi
chtěl s X pomoct, je vřele vítán.
“ V hejnu to může říct kdokoliv a
všem je to doporučeno. Tohle rychle vytváří neformální, ale ohromně silnou
vůdčí strukturu, kde lidé přijímají role, které maximalizují jejich vliv na
prosazování cílů hejna — vše probíhá organicky bez centrálního plánování
a organizačních diagramů.

Jediní lidé, kteří z toho vybočují a přijímají formální závazky, jsou ti,
kteří udržují kostru hejna — protože představují styčné body pro média a
další externí organizace pracující tradičním způsobem. Kvůli tomu někdy hejno
může vypadat jako tradiční organizace. Ale je tu jeden klíčový rozdíl: hejno
z venku vypadá jako tradiční organizace, protože tak chce vypadat; protože tak
může mnohem efektivněji komunikovat s organizacemi starého typu. Ne protože
by tak doopravdy fungovalo.

Jenže co je nejdůležitější, hejno od tradičních organizací odlišuje jeho
blesková rychlost, prakticky nulové provozní náklady a velké množství velmi
oddaných dobrovolníků. Zevnitř hejna vypadají tradiční korporace a
demokratické instituce pomalejší než šnek. Proto také hejno dokáže změnit
svět: tradiční organizace nechává daleko za sebou, jak co se týče kvality a
kvantity vykonané práce, tak i efektivity využití zdrojů.

Tato kniha vás krok po kroku naučí celý postup pro vytvoření nezbytné
kostry a vybudování úspěšného hejna kolem ní.

Výňatek z
připravované knihy

Toto je část pracovní verze připravované knihy Swarmwise, která vyjde
v první polovině roku 2012. Bude to návod, jak sehnat a vést desítky tisíc
aktivistů s cílem změnit svět k lepšímu bez přístupu k penězům, zdrojům nebo
slávě. Kniha je založena na Falkvingeho zkušenostech s vedením švédské
Pirátské strany od nuly do Evropského parlamentu a zabývá se všemi stránkami
vedení hejna aktivistů k úspěchu u běžné veřejnosti.

Původní zdroj: Rick Falkvinge Swarmwise: What Is A Swarm?.

 

Datum: 17. 3. 2012, Autor: překlad Martin Doucha
Přečteno: 321x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 7 čtenářů, celková známka je 1.42.


Komentáře k článku

17. 3. 2012
Munccauri
nutfirtaunm

17. 3. 2012
Lashepaipsype
odpqtnxryia

17. 3. 2012
CaxattawOpelp
lwtdnkllxus

17. 3. 2012
atboharf

17. 3. 2012
Adam Zábranský
Těšim

17. 3. 2012
xxiuikfl
Re: Těšim

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

„Z dolu nespokojenosti lze vytěžit pozitivní společenskou změnu, ale i páchnoucí hnědý jíl.“


17. 3. 2012
Komentátor Martin Hekrdla popisuje na serveru Tyden.cz nedávné protesty Holešovské výzvy.
Server Lidovky.cz dnes uvádí, že v nesourodé iniciativě došlo k prvnímu rozkolu a souboji o správu webu.


Martin Hekrdla na Pirátských novinách:
Ani Solóna
Maďarská pálenka
Slunovrat v impériu


 

Datum: 17. 3. 2012, Autor: red
Přečteno: 228x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

14. – 15. dubna bude v Praze probíhat konference Pirate Parties International

Do Prahy se sjedou zástupci více než 20 Pirátských stran z celého světa.
Mezi nimi i takové osobnosti jako pirátská europoslankyně Amelia
Andersotter, zakladatel Pirátského hnutí Rick Falkvinge a přední
podporovatel licencí Creative Commons, Cory Doctorow, který se živí
psaním knih a povídek

16. 3. 2012
Praha
se stane hlavním městem pirátského světa. 14.-15. dubna se sjedou
zástupci Pirátských stran celého světa na konferenci Pirate Parties
International. Účast přislíbily i pirátské celebrity jako europoslankyně
Amelia Andersotter nebo zakladatel Pirátského hnutí, Rick Falkvinge.
Jedním z témat konference bude i koordinovaný postup pro evropské volby
2014.

V polovině dubna se z Prahy stane hlavní město
Pirátského světa. Čeští Piráti získali v konkurenci nabídek z Ruska a
Tuniska privilegium hostit konferenci Pirátské internacionály. 14. – 15.
dubna se tedy do Prahy sjedou zástupci více než 20 Pirátských stran z
celého světa. Mezi nimi i takové osobnosti jako pirátská europoslankyně
Amelia Andersotter, zakladatel Pirátského hnutí Rick Falkvinge a přední
podporovatel licencí Creative Commons, Cory Doctorow, který se živí
psaním knih a povídek.

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, říká:
„Tato konference je pro Piráty jedno z nejvýznamějších setkání. Jsme
hrdí, že ji můžeme hostit, i když konkurence jiných silných pirátských
stran byla veliká. Na programu konference bude příprava koordinovaného
postupu pro eurovolby 2014, volba nového předsednictva PPI, příspěvky
hostů a přijímání nováčků. Do Pirátské internacionály se chystá mimo
jiné vstoupit slovenská Pirátská strana. Stejně tak se budeme věnovat i
výzvám, které přináší jednadvacáté století, na které politické strany
analogového světa marně hledají odpovědi. „

Tomáš Vymazal,
organizátor konference, doplňuje: „Kromě výše zmíněných promluví i
Pirátský poslanec v Berlínském zemském parlamentu Fabio Reinhardt a
Laurence Vandewalle, specialistka na komunikace frakce Evropského
parlamentu Greens-EFA, jejímiž členy jsou i pirátští europoslanci.“

Pirátské
strany vznikají od roku 2006 po vzoru švédských Pirátů. V současné době
jich je ve světě zhruba 60. Mezi hlavní pirátská témata patří kromě
svobody informací především demokracie a maximální zapojení veřejnosti
do rozhodování. Švédští Piráti mají dva zástupce v Evropském parlamentu,
v Berlíně mají Piráti 15 zemských poslanců a v řadě dalších zemí
(Švýcarsko, Španělsko, Česká republika) začínají získávat křesla v
komunální politice. Pirátská internacionála, která Pirátské strany z
celého světa sdružuje, má v současnosti 23 členů. Očekává se, že po
konferenci v Praze se počet členů rozroste.

Pokud chcete
konferenci navštívit, vyplňte, prosím, ideálně do konce března,
registrační formulář [1] zástupci médií mají volný vstup. Klíčové
projevy budeme tlumočit do češtiny.

[1] https://ppiga.pirati.cz/cs:start – registrační formulář, sdělovací prostředek prosím uveďte do kolonky poznámka
[2] http://prague.the-hub.net/public/ – Hub Praha
[3] http://int.piratenpartei.de/PPI_Confere … #Timetable – předběžný program konference
[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Cory_Doctorow – Cory Doctorow

 

Datum: 16. 3. 2012, Autor: Piráti
Přečteno: 168x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 2 čtenářů, celková známka je 1.


Komentáře k článku

16. 3. 2012
gabrihaemor
correctly
josiefoodsyahoo
hatred

16. 3. 2012
HesRfgt
revia dosage

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

16. 3. 2012, 14:42

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Číňanizace Evropy


Aktuálně mají téměř všichni všeho dostatek (žádné problémy s nedostatkovým zbožím neexistují). Problém je pouze v distribuci peněz (mzdy, daně, zisky, úvěry). S rostoucí produktivitou a efektivitou rostou kapitálové výnosy, vzhledem k nákladům práce.

14. 3. 2012
Lidé získávají zdroje (všechny produkty) na základě prodeje práce nebo uplatňováním nároků. Nároky vyplývají z vlastnictví majetku a sociálních zákonů.

Na trhu v Evropě je převis nabídky produktů (zboží a služby) nad poptávkou. Globální ekonomika je schopna produkovat dostatek zdrojů. Prakticky neexistuje nedostatkové zboží. Současná inflace je způsobena zvyšováním daní a globálním růstem cen surovin. Ceny spotřebního zboží a služeb spíše klesají. V Evropě mzdy téměř nerostou, rostou však ceny (spotřební koš). Výsledkem je stagnující či klesající poptávka. Nyní v ČR zažíváme stagflaci (až dumpflaci), která sebou zákonitě přináší depresi ekonomiky.

V posledních desetiletích rostla spotřeba pomocí rostoucích dluhů. Kdyby však spotřeba nerostla, rostla by nezaměstnanost. Zadlužování přestalo a žádný jiný důvod k růstu ekonomiky nevznikl a zřejmě ani nevznikne. Nastává spirála úspor. Úspory sníží spotřebu. Důsledkem je růst nezaměstnanosti. V důsledku poklesu příjmů z práce dále klesne spotřeba a poptávka po práci bude dále klesat.

Nedostatek peněz na trhu vyvolává přirozený tržní tlak na redukci spotřeby v Evropě. Z hlediska trhu bude redukce spotřeby, nezbytně spojená s poklesem životní úrovně, pokračovat tak dlouho, dokud nebude využití lidí ke zhodnocování kapitálu globálně vyrovnané.

Evropský pracující, který vykoná stejný objem práce jako pracující v rozvojových zemích má větší spotřebu a navíc je jeho práce mnohem více zdaněna. Úsporné reformy směřují zcela logicky ke zrušení důchodového systému, omezení služeb státu a snížení životní úrovně pracujících i jimi živených nezaměstnaných. Zákonitosti trhu jsou zcela jednoznačné.

Současný finanční systém je nástrojem vyrovnání nákladových rozdílů na trhu. Kapitál směřuje vždy tam, kde je nejlépe zhodnocen. Snaha nakoupit co nejlevněji a prodat co nejdráž je základním principem systému. Globální trh dlouhodobě nepřipustí prodej práce v různých zemích za příliš odlišné ceny. Dokud se životní úroveň Evropských a Čínských pracujících nevyrovná, bude životní úroveň v Evropě zákonitě klesat.

Může to však být i horší. V Číně a dalších rozvojových zemích příjmy pracujících rostou a v důsledku roste i spotřeba. V Číně rostou ceny v důsledku rostoucí poptávky. Růst trhů v rozvojových zemích bude ve shodě s principy trhu nadále pokračovat (na trzích lze nakoupit a prodat práci se ziskem).

Rostoucí spotřeba rozvojových zemí ovlivňuje globální spotřebu surovin a zvyšuje i jejich ceny. Podíl Evropanů na světové spotřebě surovin bude celkem logicky klesat. Význam evropského trhu klesá již nyní. Proto vlády ordinují úspory a banky nepůjčují a tlačí na splácení dluhů.

Přirozeným důsledkem úspor bude útlum spotřeby a ekonomické aktivity. Pro globální kapitál je Evropa už téměř vyčerpaným zdrojem zhodnocování majetku. Proto je nutné snížit přísun zdrojů do tohoto regionu.

Finanční dluhová matematika je zatím téměř nepřekročitelným dogmatem. Málokdo se proto zamýšlí nad skutečností, že v reálné ekonomice není žádný problém. Produktivita i efektivita výroby stále roste. Aktuálně mají téměř všichni všeho dostatek (žádné problémy s nedostatkovým zbožím neexistují). Problém je pouze v distribuci peněz (mzdy, daně, zisky, úvěry). S rostoucí produktivitou a efektivitou rostou kapitálové výnosy, ale klesají náklady práce.

Na prodeji práce jsou v Evropě zcela závislé i sociální příjmy. Prodejem práce se na trh dostává stále méně peněz. Vzniklou nerovnováhu zatím kompenzují rostoucí dluhy. Což pomohlo lidem (získali produkty), firmám (prodali produkty) a bankám (získávají úroky). Dluhy se nyní dostaly na hranici splatitelnosti, jejich růst se zpomalil. Produktivita výroby však roste stále rychleji.

Rostoucí množství lidí bude muset spotřebu snížit, protože nemají a nebudou mít peníze. Ve shodě s přirozeným vývojem trhu se spotřeba přesune tam, kde se na ní dá více vydělat.

Kdo tu uspořenou spotřebu koupí? Komu to pomůže?


Ivo Vašíček je místopředsedou Pirátské strany, pravidelně publikuje na serveru vasicek.blog.idnes.cz.


 

Datum: 14. 3. 2012, Autor: Ivo Vašíček
Přečteno: 548x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 11 čtenářů, celková známka je 1.


Komentáře k článku

14. 3. 2012
r.m.
jakákoliv chudoba je relativní bukvíku Belamy

14. 3. 2012
r.m.
rádoby chytrý blábol

14. 3. 2012
jogín
Ceny spotřebního zboží a služeb spíše klesají.

14. 3. 2012
farengayts
Легальность 2011

14. 3. 2012
lillianshainvs
Use The Great Clips Coupons To Increase The Effectiveness Of Marketing

14. 3. 2012
rachelcooperdd
Free Great Clips Coupons

14. 3. 2012
Belamy
zajímavé…

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Válka o svobodný internet pokračuje diskuzí v klubu Cross


V úterý 13. března začíná od 20:00 v holešovickém klubu Cross diskuze na téma probíhajícího zápasu o svobodný internet. Zhodnocení dosavadních protestů i odhad budoucího vývoje nastíní novinář Štěpán Kotrba a Martin Brož z Pirátské strany. Dorazí i štáb ČT24, který se zde pokusí získat záběry pro pořadu Fokus.

13. 3. 2012
Debata volně navazuje na setkání z konce ledna, kdy nad probíhajícím konfliktem kyberprostoru diskutovali xChaos, Vitex, Shaddac, Ondřej Profant a další. Ti se znovu zúčastní i dnešní debaty.

Eventy na Facebooku a na Nyxu.

Martin Brož je také vydavatelem Pirátských novin a místoředsedou Pirátské strany. S novinářem Štěpánem Kotrbou se můžete seznámit v následujících článcích:
Ten systém je mrtev, ale ještě o tom neví
Jsme jedni z vás – jsme Anonymous
Hlídací psi demokracie na smetišti

 

Datum: 13. 3. 2012, Autor: red
Přečteno: 60x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

I vy můžete změnit svět


Rick Falkvinge, zakladatel Pirátského hnutí, chystá k vydání svou knihu Swarmwise. Na svém blogu zatím zveřejnil ochutnávku.

12. 3. 2012

Ano, vážně. Když si vyberete jednu věc, kterou byste chtěli celosvětově
změnit, a zaměříte se jen na tu jednu věc, tak rozhodně máte moc ji
změnit.

Může se vám zdát, že jste jen samotná lidská bytost a všechno hraje proti
vám, to je normální. Jenže všichni ostatní jsou také jen samotné lidské
bytosti. Nikde není řečeno, že oni zvítězí a vy prohrajete — právě
naopak, protože vy máte touhu něco změnit a oni většinou ne. A co je
důležitější, často zjistíte, že nejste až tak sami, jak se vám může zdát.

Lidé jsou přitahováni k jiným lidem, kteří s nadšením usilují o změnu k
lepšímu. Možná si myslíte, že nemáte vůdčí schopnosti pro vedení desítek tisíc
lidí. Zvláště se vám může zdát, že vám chybí charisma. Jenže to zaměňujete
příčinu a následek.

Dobrého vůdce z vás neudělá charisma. Naopak vás budou považovat za
charismatického, protože se k vám dobrovolně rozhodnou přidat další lidé, když
ukážete své nadšení změnit svět k lepšímu.

I vy můžete změnit svět. Každý z nás má schopnosti potřebné pro shromáždění
desítek tisíc následovníků — hejna (anglicky „swarm“) — a uskutečnění
svého cíle.

K tomu je třeba dodat, že máte větší šanci na úspěch, když si za cíl změny
vyberete něco, na co lidé budou mít jasný názor. Můžete se stát tím člověkem,
který řekne nahlas, co si všichni ostatní myslí, že „už toho bylo
dost“. Kvůli tomu se k vám lidé přidají. Jen si musíte vybrat něco, na
čem ostatním záleží.

Kolem změny standardu pro balíček karet, aby v něm vedle červených a
černých karet byly ještě žluté a modré, se hejno nevytvoří. Ani kolem změny
dnů v týdnu na deset, aby to odpovídalo metrickému systému. (Francie to vážně
zkoušela. Neuchytilo se to.)

Ale na světě je spousta nespravedlnosti — věcí, které považujeme za
„dělání správné věci“, přestože tím porušujeme pravidla nebo
zákon. Máte možnost tato pravidla nebo tento zákon změnit. Vsadím se, že vás
při čtení tohoto odstavce napadl minimálně jeden konkrétní nespravedlivý
zákon, který byste chtěli změnit.

To je dobře. Určitě cítíte, jak se ve vás hromadí nadšení. Ostatní to
nadšení uvidí, když jim to dovolíte. Oznamte světu, že chcete něco změnit, a
předložte všem návrh, jak to provést.

Jistě, návrh. Nadšení je nezbytné, ale samo o sobě nestačí. Také
potřebujete věrohodné prostředky ke splnění cíle. Mohlo by to být vybrání
určité finanční částky na stavbu útulku pro bezdomovce, mohlo by to být
získání podpory 51% zákonodárců pro změnu zákona, mohlo by to být přesvědčení
250 000 voličů, aby podporovali novou politickou stranu, dokonce by to mohlo
být přesvědčení vlády, aby financovala cestu na Mars. Je to proveditelné. Vy
toho můžete dosáhnout.

Musíte to ale sami propočítat. Vaše nadšení a harmonogram vašeho projektu musí
vypadat věrohodně. Musíte se ujistit, že vámi zvolený problém se dotýká
dostatečně velkého počtu lidí a že dost velká část dotčených lidí se nejspíš
rozhodne vás podpořit, ať už hlasy, penězi, dobrovolnickou prací nebo jiným
způsobem. Ta dost velká část dotčených lidí přitom nemusí být moc velké
procento; deset nadšených procent ze dvou milionů dotčených lidí je pořád
obrovská spousta lidí.

Až se o tom ujistíte, neřešte, jak získat podporu těch nezbytných desítek
tisíc lidí — budete ji potřebovat, ale to se vyřeší samo, až budete mít
výpočty a harmonogram na papíře a nějakou základní publicitu, když bude
zřetelné vaše nadšení a reálnost plánu, podpora se rychle nabalí.

Zbytek této knihy se bude zabývat nástroji a praktickými záležitostmi. Ale
nejdůležitějším prostředkem jste vy sami: touha změnit svět k lepšímu, nadšení
se do toho pustit a spousta charismatu, o kterém jste ani nevěděli, že ho
máte.

Výňatek z
připravované knihy

Toto je část pracovní verze připravované knihy Swarmwise, která vyjde
v první polovině roku 2012. Bude to návod, jak sehnat a vést desítky tisíc
aktivistů s cílem změnit svět k lepšímu bez přístupu k penězům, zdrojům nebo
slávě. Kniha je založena na Falkvingeho zkušenostech s vedením švédské
Pirátské strany od nuly do Evropského parlamentu a zabývá se všemi stránkami
vedení hejna aktivistů k úspěchu u běžné veřejnosti.

Původní zdroj: Rick Falkvinge You Can Change The World.

 

Datum: 12. 3. 2012, Autor: překlad Martin Doucha
Přečteno: 31x
Zobrazit článek pro tiskDoposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .


Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Mezinárodní den pirátek

8. 3. 2012 | Piráti | 26
Ano, takový svátek zatím neexistuje, ale proč by nemohl? Proč trochu nezremixovat v českých zemích zdiskreditovanou tradici? Možná i proto, že neobhajitelné nerovnosti mezi muži a ženami stále existují i v Česku.

Zobrazit celý článek ►

Zdroj: Pirátské Noviny

Comments Bez komentářů »

Stránka 2 z 41234

Domů | NovinkyKomentáře | Náhledy | *Nastavení | Stažení | Sponzor | Kontakt | Nápověda | Archív | **Fórum | **Tajné

SuperLink.cz NAVRCHOLU.cz PageRank Seznam S-Rank JyxoRank Alexa Rank Compete Rank Powered by WordPress


Partneři a Sponzoři webu GreyLinkDC++

Webhosting Endora.cz GreyLinkDC++ » Klikni pro info o statusu Sponzor a Partner

CZIN.eu | Začátek.cz | Katalog.mzf.cz | Telsey.cz | Webkatalog | TopLinks.cz | TopSites.cz | HyperSmash


Advertising / Reklama

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat